Запознај се со Scratch

From Wednesday, December 4, 2019 12:00 AM
to Thursday, December 12, 2019 12:00 AM

гоце Делчев

Other

Велес, Вардарски, MKD

Учениците ќе се запознаат со околината на прогрмската платформа Scratch. Потоа учениците ќе се запознат со наредбите за текст и движење со цел да креираат приказни/

    Elementary school students
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

Робот Виктор

Mon, Oct 12, 2020 7:30 AM

Кодирањето се смета за забавна и едукативна активност. Јa зголемува самодовербата кај учениците и им овозможува да бидат креативни, да соработуваат и да се дружат.И оваа година ја продолжуваме оваа успешна приказна низ забавни активности кои се релативно лесни за извршување. Почни од моливот и следи ги дадените насоки да го запознаеш робот Виктор.

Create a story

Sun, Aug 16, 2020 10:00 AM

We can create a animation exploring story with scratch code

The Village Of Our Dream

Sat, Oct 10, 2020 9:00 AM

it will help students to express their thots