Fizikālas problēmas risināšana, izmantojot programmēšanu

From Tuesday, October 15, 2019 8:30 AM
to Thursday, October 17, 2019 3:00 PM

RTU Inženierzinātņu vidusskola

Open in-person activity

skola@rtu.lv

Kronvalda bulvāris 1, Rīga, 1010, LVA

Skolēni veidos / analizēs programmas kodu, ar kura palīdzību risinās fizikālu problēmu. Sadarbība starp fizikas, matemātikas un programmēšanas skolotājiem. PROBLĒMA: Kubā, kura malas garums L=100 garuma vienības, atrodas 1 miljons molekulu, kuras telpā izvietojušās haotiskā veidā. Jānoskaidro, kā mainās molekulu koncentrācija (skaits tilpuma vienībā), ja palielina kuba iekšpusē ievilktas sfēras rādiusu no L/100 līdz L=100 vienībām, kurā uzskaita sfēras iekšpusē esošās molekulas. Sfēras centrs sakrīt ar kuba centru. Datus izvadīt tabulas veidā, kurus var importēt MS Excel, lai šo sakarību attēlotu grafiski.

http://www.izv.lv/

    High school students
    Other
    fizika programmēšana

Nearby upcoming activities:

Datoriuim dance challenge

Fri, Oct 16, 2020 12:00 AM

#CodeAndDance dance challenge from Coding school Datorium inspired by #CodeWeek. Stand up from your computer and move around. Turn on the music and feel the beat! Record your video and post it on TikTok, Instagram, Youtube or FB. Challenge your friends, schoolmates or colleagues. Let’s reach more people around the world and help them discover all the great things you can learn and do during CodeWeek 2020. Find the moves here: https://youtu.be/lSKkU0l-On8 And the music here: https://drive.google.com/drive/folders/1wbdxZ4uQOUEO6rGHfLhShEXWvY6GFu7C?usp=sharing Author: Joel Corry x MNEK - Head & Heart

Meitenes un programmēšana

Wed, Oct 14, 2020 2:30 PM

Lai pievērstu meitenes IT, veicinātu dzimumu līdztiesību, novēršot dzimumu atšķirības IT un kodēšanas jomā, tiks organizēts pasākums 8-14 g.v. meitenēm. Nodarbību mērķis - iepazīstināt ar programmēšanas iespējām, programmēšanas abstrakto valodu, veicināt sevis iepazīšanu un izpratni, palīdzēt izvēlēties profesiju nākotnē, kas varētu būt arī saistīta ar IT. Nodarbības tiks īstenotas platformā Zoom. Tās būs Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) lasītājas, kuru uzrunāšanai tiks izmantoti OCB informācijas kanāli. Meiteņu vecākiem caur OCB tiks izplatīts aicinājums pieteikties nodarbībām. Pasākuma organizatoram plānots noslēgt sadarbības līgumu ar OCB. 1.nodarbībā meitenes tiks iepazīstinātas ar programmēšanas iespējām, tiks īstenota pasniedzēja vadīta savstarpēja diskusija par priekšstatiem par programmēšanu, tās sarežģītību un pieejamību ikvienam. Meitenēm tiks dots mājas uzdevums līdz nākamajai tiešsaistes nodarbībai patstāvīgi izpētīt Scrach vidi. 2.nodarbībā meitenēm būs jāpastāsta par savu pieredzi darbojoties individuāli. Pēc tam pasniedzējs sniegs atgriezenisko saikni un visi darbosies kopīgā uzdevumā. Pēc dalības pasākumā katra meitene saņems veicināšanas balvu.

Sāc programmēt, lai glābtu planētu!

Wed, Oct 14, 2020 3:30 PM

COVID-19 apdraud cilvēka veselību, dzīvību un visu planētu - izlietotās sejas maskas, vienreizlietojamie cimdi, pudeles dezinfekcijas līdzekļiem u.c. nonāk dabā. Lai veicinātu bērnu izpratni par dabas nepiesārņošanu, atkritumu savākšanu un veicinātu par to domāt digitāli, bērni tiks iepazīstināti ar programmēšanu un tās izmantošanu draudu planētai samazināšanai, kas nākotnē varētu palīdzēt profesijas un dzīvesstila izvēlē. Nodarbības tiks īstenotas platformā Zoom. Bērni būs Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) lasītāji, kuru uzrunāšanai tiks izmantoti OCB informācijas kanāli. Bērnu vecākiem caur OCB tiks izplatīts aicinājums pieteikties nodarbībām. Pasākuma organizatoram plānots noslēgt sadarbības līgumu ar OCB. Bērni tiks iepazīstinātas ar programmēšanu, diskutēs par līdzšinējo pieredzi, priekšstatiem. Viņiem patstāvīgi būs jāizpēta iespējas veidot spēli ar elementiem, kas izglītotu un informētu cilvēkus par COVID-19 radīto atkritumu un draudu planētai samazināšanai. Pēc tam bērni dalīsies ar saviem priekšlikumiem par spēles izstrādi un strādās kopā pasniedzēja vadībā. Pēc nodarbībām bērni saņems veicināšanas balvas.