Fizikālas problēmas risināšana, izmantojot programmēšanu

From Tuesday, October 15, 2019 8:30 AM
to Thursday, October 17, 2019 3:00 PM

RTU Inženierzinātņu vidusskola

Open in-person activity

skola@rtu.lv

Kronvalda bulvāris 1, Rīga, 1010, LVA

Skolēni veidos / analizēs programmas kodu, ar kura palīdzību risinās fizikālu problēmu. Sadarbība starp fizikas, matemātikas un programmēšanas skolotājiem. PROBLĒMA: Kubā, kura malas garums L=100 garuma vienības, atrodas 1 miljons molekulu, kuras telpā izvietojušās haotiskā veidā. Jānoskaidro, kā mainās molekulu koncentrācija (skaits tilpuma vienībā), ja palielina kuba iekšpusē ievilktas sfēras rādiusu no L/100 līdz L=100 vienībām, kurā uzskaita sfēras iekšpusē esošās molekulas. Sfēras centrs sakrīt ar kuba centru. Datus izvadīt tabulas veidā, kurus var importēt MS Excel, lai šo sakarību attēlotu grafiski.

http://www.izv.lv/

    Secondary school
    Other

Nearby upcoming activities:

Vai tu zini?
Thu, May 30, 2024 9:00 AM

zibakcija kopá ar MI

Kopā ar klasi plānosim ekskursijas maršrutu
Sun, Mar 17, 2024 12:00 AM

Plānosim soli pa solim aktivitāti. Izpētīsim piedāvātos variantus. Realizēsim plānu.

Grupu darba prezentācijas par 'Zaļās ķīmijas" principiem
Tue, Apr 2, 2024 9:00 AM

Skolēnu grupa vāc informāciju par dažāddiem rūpnieciskajiem procesiem un "Zaļās ķīmijas"principu ievērošanu tajos. Veido prezentācijas materiālu atbilstoši kritērijiem.