Μαχητές του Κώδικα

From Monday, October 14, 2019 12:00 AM
to Friday, October 18, 2019 12:00 AM

Γενικό Λύκειο Αλικιανού

Open in-person activity

Αλικιανός, GRC

Με βασικό μας εργαλείο την σελίδα εκμάθησης προγραμματισμού CodeCombat, θα κερδίσουμε την μάχη της Εισαγωγής στον προγραμματισμό (με την γλώσσα προγραμματισμού Python )!

    Secondary school
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

Loop-Art Adventures : Artistic Unplugged Coding for Kids
Wed, Oct 11, 2023 12:00 AM

In this projects students will grasp the concept of loops in coding as they create different patterns (spiral art, rainbow, flower petals, beehive cells etc.) on paper by following step-by-step looping instructions. Project will last for 10-12 weeks and will include 10 different drawing activities. Goals: Introduction to coding concepts, enhancing creativity, develop problem-solving skills, help kids recognize and understand patterns, build confidence, spark interest in STEM activities, promote EU CodeWeek activities. 

 

Σε αυτό το έργο οι μαθητές θα κατανοήσουν την έννοια των βρόχων στην κωδικοποίηση καθώς δημιουργούν διαφορετικά μοτίβα (σπιράλ τέχνη, ουράνιο τόξο, πέταλα λουλουδιών, κελιά κυψέλης κ.λπ.) σε χαρτί ακολουθώντας βήμα προς βήμα οδηγίες loops. Το έργο θα διαρκέσει 10-12 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει 10 διαφορετικές δραστηριότητες ζωγραφικής. Στόχοι: Εισαγωγή στις έννοιες κωδικοποίησης, ενίσχυση της δημιουργικότητας, ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, βοήθεια των παιδιών να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν πρότυπα, να χτίσουν εμπιστοσύνη, να κεντρίσουν το ενδιαφέρον για δραστηριότητες STEM, να προωθήσουν τις δραστηριότητες του EU CodeWeek.

 

Loop-Art adventures: Artistic unplugged coding for kids
Wed, Oct 11, 2023 9:00 AM
  In this projects students will grasp the concept of loops in coding as they create different patterns (spiral art, rainbow, flower petals, beehive cells etc.) on paper by following step-by-step looping instructions. Project will last for 10-12 weeks and will include 10 different drawing activities. Goals: Introduction to coding concepts, enhancing creativity, develop problem-solving skills, help kids recognize and understand patterns, build confidence, spark interest in STEM activities, promote EU CodeWeek activities.
Loop-Art Adventures : Artistic Unplugged Coding for Kids
Fri, Sep 2, 2022 12:00 PM

Σε αυτό το έργο τα νήπια θα κατανοήσουν την έννοια του μοτίβου στην κωδικοποίηση και τον προγραμματισμό καθώς θα δημιουργήσουν διαφορετικά μοτίβα (σπιράλ τέχνης, ουράνιο τόξο, πέταμα λουλουδιών, κελιά κυψέλης κ.λ.π.) ακολουθώντας βήμα βήμα τις οδηγίες των μοτίβων. Το έργο θα διαρκέσει 2-10 βδομάδες και θα περιλαμβάνει 10 διαφορετικές δραστηριότητες ζωγραφικής. Στόχοι: εισαγωγή στην έννοια της κωδικοποίησης, ενίσχυση της δημιουργικότητας, καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλήματος, καλλιέργεια δεξιοτήτων αναγνώρισης μοτίβων, ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους,  όπως και του ενδιαφέροντός τους για δραστηριότητες STEM συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του EU Code Week.

  Περιγραφή Δραστηριότητας του EU Code Week:
Τραγουδάμε ένα γνωστό και αγαπημένο μας τραγούδι
το "χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ".
Στη συνέχεια απομονώνουμε μόνο τα χτυπήματα:
δυο φορές παλαμάκια, δυο φορές δαχτυλάκια,
δυο φορές γονατάκια. Επαναλαμβάνουμε αρκετές φορές
τα χτυπήματα και τα παιδιά καταννοούν ότι αυτό είναι ένα
μουσικό μοτίβο. Για να μπορέσουμε να συγχρονιστούμε
πρέπει να "γράψουμε" μια παρτιτούρα, αφού πρόκειται για
ένα μουσικό μοτίβο. Οι κυρίες ετοιμάζουν την παρτιτούρα
και μαζί με τα παιδιά πρώτα διαβάζουμε τον "κώδικα":
από αριστερά προς τα δεξιά και τον χτυπάμε τον κώδικα
αυτόν χωρίς να τον διαβάζουμε. Στο τέλος επαναλαμβάνουμε
τον κώδικα τρεις φορές δημιουργώντας ένα μουσικό μοτίβο.
Ηχογραφούμε το μοτίβο και το ακούμε προσεκτικά.
Προσπαθούμε να "διαβάσουμε" την παρτιτούρα και να την
εκτελέσουμε ώσπου να πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό
συγχρονισμό. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει
κατασκευαστεί για το e-twinning συνεργατικό,
ευρωπαϊκό πρόγραμμα: "loop
art adventures" και
επιδιώκει τη δημιουργία ενός μουσικού μοτίβου και την
καλλιέργεια της ικανότητας πρώτης ανάγνωσης στα παιδιά.