Programozás, applikáció készítés

From Monday, October 14, 2019 8:00 AM
to Monday, October 14, 2019 9:00 AM

KVPÁI és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája

Other

6000, Hetényegyháza, Kecskemét, Kecskeméti Járás, Bács-Kiskun, Iskola utca 1, HUN

A gyerekek App-ot készítenek saját okos eszközeikre. Az esemény különlegessége, hogy a Kecskeméti Katona József Gimnázium diákjaitól tanulhatnak a gyerekek programozni.

http://moriczamk.hu

    Primary school
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Padlórobotokkal a felelős állattartásért
Mon, Oct 9, 2023 2:00 PM
Alapítványunk célja a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok nevelésének, gondozásának, társadalmi beilleszkedésének segítése. E cél támogatása érdekében keresünk új módszereket, eszközöket, lehetőségeket. Tervezett rendezvényünkön tanulóink a felelős állattartás témakörében elmélyülve, játékos keretek között ismerkedhetnek meg a programozás alapjaival. Miközben bővülnek ismereteik a témában, fejlődhet digitális kompetenciájuk, algoritmikus gondolkodásuk. A csoportmunka közben szabálytartásuk erősödhet, javulhat frusztrációs toleranciaszintjük, problémamentesebbé válhat együttműködési képességük. A padlórobotok (BeeBot, Programozható Robot Egér) használatával fejlődhet téri orientációjuk is. A tervezet részletezése: - A Scottie Go! táblamágneses készlet bemutatása, tablet kezelésének gyakorlása. - A Scottie Go! fejlesztőjáték használata csoportmunkában. - A felelős állattartás témakörében az előzetes ismeretek felmérése, az ismeretek bővítése PPT-vel. - Padlórobotok programozásával a témakörben szerzett ismeretek rendszerezése, gyakorlása, elmélyítése. - Összegzés: a Scottie Go!, a tablet és a padlórobotok használatának tapasztalatai, a program értékelése. Ezen eseményen az élménypedagógia módszereinek alkalmazásával kívánjuk támogatni, fejleszteni a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulóink digitális és szociális kompetenciáit, mellyel hozzájárulhatunk sikeresebb társadalmi beilleszkedésükhöz.
Kalandozz a Bee-botok világában!
Mon, Oct 2, 2023 8:00 AM
Intézményünk egy Bee-bot készletet tudhat magáénak, ami nagyon kevés egy általános iskolának. A pályázat összegéből egy új Bee- bot alapcsomaggal kívánjuk bővíteni már meglévő készletünket, azzal a céllal, hogy minél több osztály el tudja sajátítani a kódolás és robotika ismereteit. Iskolánk pedagógusai szükségesnek érzik, hogy minél szélesebb körű betekintést adjanak ezek világába, valamint fontosnak tartják, hogy diákjaik már kisgyermekkorban tapasztalati úton megismerkedjenek ezekkel. A rendezvény célja, hogy alsó tagozatos tanulóink kipróbálhassák magukat az egyszerűbb, játékos programozási feladatokban, megismerkedjenek a kódolás rejtelmeivel és az élményalapú oktatás új világával. A csapatmunka során közösen éljék át a kihívásokat, a feladatok megoldásának izgalmát, merjenek aktív résztvevői lenni saját tanulási folyamatuknak. A rendezvény alkalmával változatos módszereket alkalmazva ismerkednének meg diákjaink a méhecskékkel, melyet több szakaszra bontanánk. -kódolás jelekkel és kártyákkal, útvonalak, programozás megismerése, stb. -pályahasználat megismerése -egyszerűbb feladatok -összetett feleadatok - csoportfeladat tervezése
Játsszunk, programozzunk!
Mon, Oct 16, 2023 7:45 AM
A robotika számtalan újdonságot tartogat. Ez a jövő. Jó és hasznos megismerkedni vele, mert készség- és képességfejlesztő, fejlődik a problémamegoldó képesség, emellett segít elsajátítani az algoritmikus gondolkodást. A robotikával játszva fogunk tanulni. Egy héten keresztül, minden nap más-más feladatot kapnak a gyerekek. Lesz benne rávezető feladat a minennapi algoritmusaink megbeszélésével. Lesz QR-kód készítés és alkalmazás. Majd a programsorozatban egyrészt Bee-bot padlórobottal ismerkedhetnek meg. A gyerekek csoportokat alkotva saját pályát terveznek maguknak, amelynek használatával a logikus gondolkodásuk, a térbeli tájékozódásuk fog fejlődni. Másodjára pedig a Scottie-t tanuljuk meg programozni, először közösen a táblánál, majd a csoportok közös munka során együtt is. Nem titkolt célunk, hogy a Code week szellemisége a mindennapjaink részévé váljon.