Εισαγωγικές δραστηριότητες προγραμματισμού

From Monday, October 14, 2019 8:00 AM
to Friday, October 18, 2019 1:30 PM

92ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Invite-only online activity

Παπάφη 229, 544 53, Θεσσαλονίκη, GRC

Εισαγωγικές διαδικτυακές δραστηριότητες για μαθητές χωρίς εμπειρία προγραμματισμού (code.org) για τους μαθητές της Α' και Β' Δημοτικού.

    Elementary school students
    Basic programming concepts Visual/Block programming

Nearby upcoming activities:

Στο διάστημα με κώδικα... Coding in Space

Sun, Oct 11, 2020 8:30 AM

Οδηγούμε το ρομποτικό ποντικάκι Colby σε ένα ταξίδι στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, λύνοντας αινίγματα, βρίσκοντας τον πλανήτη και σχεδιάζοντας την διαδρομή. Στα πλαίσια προγράμματος eTwinning συγκεντρώνουμε υλικό με φωτογραφίες, video και διαδρομές από τα συμμετέχοντα σχολεία και δημιουργούμε flip book με οδηγίες.

Στο διάστημα με κώδικα... Coding in Space

Mon, Oct 12, 2020 8:30 AM

Οδηγούμε το ρομποτικό ποντικάκι Colby σε ένα ταξίδι στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, λύνοντας αινίγματα, βρίσκοντας τον πλανήτη και σχεδιάζοντας την διαδρομή. Στα πλαίσια προγράμματος eTwinning συγκεντρώνουμε υλικό με φωτογραφίες, video και διαδρομές από τα συμμετέχοντα σχολεία και δημιουργούμε flip book με οδηγίες. We will program the robotic mouse Colby to a journey among the planets, through riddles and codes.Due to an eTwinning program we will collect photographs, videos and codes fron all schools participating and we wil create a flip book with coding instructions!

Travel to Malta - Discovering another country

Wed, Oct 14, 2020 8:00 AM

Abby, an avatar in Scratch 3, is visiting Malta. On this trip she asks for our help in order to get to know this country better. Objectives of the activity are: a) students to be introduced to code creation and programming, b) to develop their computational and algorithmic thinking, c) to cultivate digital creativity and d) to develop critical thinking through their choices. The activity is part of a European e-twinning program, where students are invited to get to know many European countries. The activity will take place from October 14 to 16. The start is made by a presentation in Scratch 3. Then the following equipment will be used: the Beebot floor robot, an activity box with pictures, a dice with pictures, tabs, the arrows for creating the code, a laptop. Images related to Malta (flag, sights, etc.) will be placed on the floor. Each time a student rolls the dice with the pictures, another student will create the code with the darts-cards in order for the Beebot floor robot to be in the correct picture-information on the floor. The third student will program the Beebot according to the code. The activity will continue in Scratch 3, where students will capture everything they learned about Malta from the Beebot activity.