Διασκεδάζουμε προγραμματίζοντας

From Monday, October 7, 2019 12:00 AM
to Sunday, October 20, 2019 12:00 AM

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Other

Περιστέρι Αττικής, Peristeri, GRC

Προγραμματισμός για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Online προγραμματισμός στο code.Org για παιδιά Α' και Β' Δημοτικού, Run Marco για τάξεις Γ' και Δ', και Blocky games και Lightbot για τις τάξεις Ε' και ΣΤ'. Οι μαθητές παίζοντας θα γνωρίσουν σύγχρονα και ευέλικτα περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού και θα διασκεδάσουν μαθαίνοντας να "οδηγούν" αυτοί τους ήρωές τους!

    Elementary school students
    Visual/Block programming

Nearby upcoming activities:

Hello, World! - ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

Mon, Oct 12, 2020 8:00 AM

Για δύο ολόκληρες εβδομάδες, οι μαθητές όλων των βαθμίδων, θα παρακολουθήσουν και θα πάρουν μέρος σε διασκεδαστικές-διαδραστικές δραστηριότητες CODING. Στα εργαστήρια Πληροφορικής και Ρομποτικής του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου θα δημιουργήσουμε παιχνίδια και εφαρμογές με MakeCode, Scratch, HTML, Python αλλά και θα ενημερωθούμε για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του IoT, της AI, του BigData και του FinTech!

Ώρα του κώδικα στο Δημοτικό Σχολείο

Sun, Oct 11, 2020 8:30 AM

Όλα τα παιδιά (250 περίπου) συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού παίζοντας https://studio.code.org/, https://runmarco.allcancode.com/, https://lightbot.com/ και Scratch την ώρα της πληροφορικής (ΤΠΕ)

Epanekkinisis

Mon, Oct 19, 2020 5:00 PM

Here is a list of what we will expand and explain to our students through our webinars. • Basic repair skills – Developing a maintenance plan – Implementing a maintenance plan – Working inside a computer case – Following the sequence of events that occur at startup • Advanced repair skills – Using common-sense guidelines to solve problems – Interviewing a user – Determining if a problem occurs before or after boot – Troubleshooting and solving a problem of a failed boot These are our objective after completion of the course • Learn about tools you’ll need as a PC support technician • Learn how to develop a preventive maintenance plan and what to include in it • Learn how to work inside a computer case • Learn what happens when you first turn on a PC before the OS is loaded • Learn how to approach and solve a PC problem • Learn how to troubleshoot a failed boot before the OS is Loaded Epanekkinisis has completed repairing courses successfully in the past but they were limited as space and time was concerned. These problems including the pandemic, lead us to create this webinar that will be the perfect introduction to the IT world for everyone!