PixBlocks – Programowanie Dla Każdego!

From Thursday, October 10, 2019 2:00 PM
to Thursday, October 10, 2019 6:00 PM

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

Open online activity

sp@sp.poniatowa.pl

Poniatowa, Powiat Opolski, Woj. Lubelskie, POL

Stworzona przez specjalistów z Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu innowacyjna aplikacja do nauki programowania blokowego i tekstowego, która gwarantuje efektywną, kompleksową naukę programowania, z której każdy może skorzystać. PixBlocks to przyswajanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych przez zabawę – platforma wspiera kreatywność poprzez możliwość tworzenia autorskich gier,grafiki, animacji. Platforma wyróżnia się tym, że naucza zarówno programowania wizualnego, jak i tekstowego. Narzędzie posiada standardy zgodne z wytycznymi MEN oraz uaktualniona podstawą programową. Posiada 2100 różnorodnych zadań, 1500 gier twórczych, 1000 różnorodnych przykładów. Cele: - pomaga rozwijać talent uczniów i umiejętności logicznego myślenia, - daje możliwość kreatywnego rozwoju i tworzenia własnych gier. Dlaczego warto wypróbować PixBlocks? Aplikacja zachęca i ułatwia uczniowi przyswajanie wiedzy. To zrozumiała , jasna, kreatywna nauka programowania dla dzieci i młodzieży. Narzędzie to posiada specjalny panel, poprzez który można tworzyć ciekawe , interaktywne lekcje, monitorować postępy uczniów oraz przeprowadzać sprawdziany. PixBlocks umożliwia naukę kodowania dzieciom w wieku wczesnoszkolnym, pozwala kodować bez konieczności czytania oraz umożliwia przyswajanie wiedzy poprzez blokowy język wizualny. PixBlocks daje nauczycielom: -widok klas , uczniów, postępów prac - możliwość tworzenia lekcji i egzaminów - zadawanie i weryfikacja zadań domowych - wsparcie dla tablic multimedialnych PixBlocks daje uczniom: - możliwość prac twórczych -możliwość tworzenia własnych gier - tworzenie animacji i grafik - możliwość edycji plansz i rysowania

http://sp.poniatowa.pl

    Primary school Employed adults
    Visual/Block programming

Nearby upcoming activities:

Innowacja ,,Zaprogramuj marzenia- zabawy z kodowaniem"

Sun, Sep 6, 2020 12:00 AM

Od miesiąca września w klasie I i III naszej szkoły prowadzona jest innowacja,,Zaprogramuj marzenia- zabawy z kodowaniem" . Biorą w niej udział wszyscy uczniowie z obu klas. Na dodatkowych zajęciach uczymy dzieci kodować.Wykorzystywane są elementy „kodowania na dywanie”, jak i elementy programowania z użyciem nowoczesnej technologii – praca z ozobotami czy na macie do kodowania.Poprzez zajęcia realizowane są następujące cele: -rozwijanie uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne algorytmiczne myślenie, -zadaniowe podejście do stawianych problemów poprzez zabawę, doświadczanie i eksperymentowanie, - kształtowanie kreatywności, - kształtowanie umiejętności pracy w zespołach- szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań. Zajęcia mają za zadanie stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii. Uczniowie chętnie pracują w zespołach, dyskutując i szukając kompromisowych rozwiązań.

Zaprogramuj zdrowie z Uczymy dzieci programować i Przedszkole "Leśna Kraina"

Tue, Sep 29, 2020 12:00 AM

Wspólne zabawy około programistyczne , poznanie podstawowych pojęć związanych z kodowaniem.

Pętle czyli szukamy powtórzeń w codziennych czynnościach z Uczymy się programować i Przedszkole Leśna Kraina

Tue, Sep 29, 2020 12:00 AM

Dopasowanie kolorów do zmieniających się pór roku, wyznaczanie rytmów , powtarzalność.