Luleå Game Create #3

From Saturday, October 5, 2019 10:00 AM
to Saturday, October 5, 2019 12:30 PM

Luleå Makerspace

Open in-person activity

hej@luleamakerspace.se

Sandviksgatan, Luleå, Sweden

Workshop in grame creation in Unity with children ages 10 - 18. Part of a longer series of game creation activities.

    Other (see description)
    Game design

Nearby upcoming activities:

Veidošu attēlus darbam stundā
Mon, Sep 2, 2024 12:00 AM

Izveidošu attēlu, un bērni veidos aprakstu vai vēstījumu, izmantojot izmantoto attēlu. 

Mākslīgais intelekts bērnudārzā.
Tue, Sep 17, 2024 1:30 PM

Pasākuma laikā plānots informēt kolēģus par mākslīgā intelekta iespējām. Par tā pielietojumu ikdienas darbā ar bērniem, stundu plānošanā.

Seminārs/praktikums " MI rīku izmatošanas iespējas"
Tue, Oct 1, 2024 1:30 PM

Iepazīstināt pedagogus ar dažādiem MI rīkiem. Mācīsimies praktiski darboties izmantojot  MI rīkus.