KodujeszTy - KodujęJa - KodujeMy

From Monday, October 7, 2019 8:00 AM
to Sunday, October 20, 2019 8:00 PM

Szkoła Podstawowa im.J.I.Kraszewskiego w Snopkowie

Open online activity

kawkaczar@poczta.onet.pl

Snopków Południowy, Poland

Klasy I-III - programowanie w Scracht Klasy IV-VIII - programowanie w Minecraft Na obu poziomach w Scracht i Minecraft tworzymy własną grę

    Primary school
    Playful coding activities Art and creativity

Nearby upcoming activities:

Motyle i motylki-zabawy z kodowaniem
Sun, Oct 8, 2023 9:00 AM

Organizujemy dla dzieci z grupy 4-latków zabawy z matą do kodowania, kubeczkami, klockami o różnych kolorach i kształtach oraz genibotami. Tematem przewodnim są motyle. 

Kodowanie w główkowanie
Mon, Sep 11, 2023 11:20 AM
Stawiamy na zadania ! Chcemy zachęcić uczniów do wyrażenia swoich myśli poprzez C++. Każdy gorzej lub lepiej potrafiłby poradzić sobie z takimi zadaniami jak "zaszyfrowanie wiadomości" czy "wydawanie monet w sklepie". Kiedy jednak musielibyśmy posłużyć się innym językiem, a w tym przypadku językiem programowania to zadanie nie jest już takie łatwe. Chcemy wskazać drogę i pokazać jak nauczyć maszynę wykonywania poleceń. Zwrócić uwagę na to, że ona nie myśli i musimy przewidzieć wszystkie możliwe niepowodzenia. To zadanie nie proste ale możliwe i ciekawe do wykonania. Chodzi nam w nim o zmianę podejścia i myślenia. Chcemy nauczyć myślenia logarytmicznego i zacząć sprawnie programować dlatego uważamy, że nasze zajęcia będą inne. Nasz kod jest ważny ale nie ważniejszy od drogi jaką pokonamy. Całe wydarzenie chcemy zorganizować w grupie, która już ma doświadczenie w języku C++ tzn. zna podstawy składni i potrafi uruchomić podstawowy program.
Zacznij programować już dziś
Wed, Sep 27, 2023 8:30 AM
Jak wiemy umiejętność programowania często staje się nieraz umiejętnością konieczną a język programowania niekiedy drugim językiem człowieka. Pragniemy zaprosić naszych uczestników na przygodę z programowanie od zupełnych podstaw. Łatwo miło i mamy nadzieję, że przyjemnie. Podczas naszych zajęć chcemy łagodnie przejść od umiejętności kodowania która wykorzystuje bloki i klocki do programowania strukturalnego w którym należy samodzielnie napisać kod programu. Uważamy, że to przejście jest bardzo ważne w perspektywie przyszłości i postrzegania przez młodych ludzi czym jest programowanie. Uwrażliwiając się na ten jakże ważny krok pragniemy wykorzystać znane i lubiane narzędzia jak np. Scratch, Blockly czy roboty jak Photon, CodeBlock. Dzięki temu możemy wskazać różnice ale i podobieństwa, że to czego teraz doświadczamy nie jest niczym nowym tylko inaczej nazwanym oraz jakie korzyści płyną z takie przedstawienia "nowej platformy". Dodatkowo pragniemy wskazać, że samo pisanie programu nie jest celem samym w sobie bo informatyka bez algorytmiki byłaby tylko nazwą technologii. Dzięki algorytmice stała się nauką i to algorytmika sprawia, że programowanie ma sens i wyznacza cel. Pragniemy naszych uczestników wyposażyć w podstawową i minimalną wiedzę z zakresu programowania ale wyzwolić w nich potencjał do rozwiązywania postawionych przed nimi problemów algorytmicznych, których rozwiązanie leży w podstawach programowania. Nasze wydarzenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych a w szczególności do tych którzy z racji miejsca zamieszkania lub statusu społecznego mają gorsze warunki by poszerzać swoją wiedzę i rozwijać swoje pasje.