Και εγώ μπορώ!

From Monday, October 14, 2019 8:00 AM
to Thursday, October 15, 2020 1:00 PM

43ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Open online activity

Larissa, Greece

Μικροί μαθητές μαθαίνουν τις βασικές αρχές προγραμματισμού παίζοντας μέσω του code.org

    Elementary school students
    Basic programming concepts
    GR-POURNARA-031

Nearby upcoming activities:

Let's play with codes

Thu, Oct 1, 2020 9:00 AM

Παιχνίδια με κώδικες, προγραμματισμό και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας

CodyRoby για το Δημοτικό

Mon, Oct 12, 2020 8:30 AM

Πρόκειται για μια πρώτη εξοικείωση των μαθητών μας με τον προγραμματισμό και το Coding γενικότερα.

Introduction to programming-SteMythology project

Mon, Oct 12, 2020 12:00 AM

Οι μικροί μας μαθητές, μέσα από απλά διαδικτυακά παιχνίδια γνωρίζουν απλές έννοιες προγραμματισμού. Η δράσεις εντάσσονται στα πλαίσια του eTwinning έργου "SteMythology"