GÜNDOĞDU ROBOTICS : "Coding with Fun!"

From Monday, October 15, 2018 12:00 AM
to Saturday, October 20, 2018 12:00 AM

Adana Gündoğdu Koleji(AGK) - Code&Robotics Team

Other

Huzurevleri Mahallesi, ADANA GÜNDOĞDU KOLEJİ, Çukurova/Adana, Türkiye

* Basic coding activities with visual programming Scratch and Code.org with students in order to empower "Analytical thinking" skills and problem solving with algorithms. * mBot and mBlock facilities in terms of working principles of "Robotic Systems". *Arduino Projects at a glance -- http://www.agk88.com

http://tesla.agk88.com/

    Pre-primary education Primary school Secondary school
    Basic programming concepts Web development Mobile app development Software development Data manipulation and visualisation Robotics Hardware Unplugged activities Playful coding activities Art and creativity Visual/Block programming Game design Internet of things and wearable computing 3D printing Artificial intelligence Motivation and awareness raising

Nearby upcoming activities:

KOA KARDEŞ
Mon, Oct 4, 2021 1:00 PM

KODLAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.

kodlama yapıyoruz
Sun, Oct 16, 2022 7:00 AM

Eğlenceil matematik ile işlem önceliği ile code.org sitesinde etkinlik yapılcaktır.

KÜRESEL İKLİM KRİZİNE KARŞI KODLUYORUZ
Sun, Oct 9, 2022 12:00 AM

Dünya gündemine bakıldığı zaman küresel ısınma tüm devletler açısından en önemli çevre sorunlarının başında gelmekte olduğu görülmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi küresel ısınmayı önlemede sera gazı salınımının azaltılması, fosil yakıt kullanımı azaltılarak bunun yerine yenilenebilir enerjilerin kullanması, dünyadaki yeşil alanı artırmak için orman alanlarının çoğaltılması, çarpık kentleşme ve hızlı nüfus artışının önüne geçilmesi, çevreye zarar vermeyen geri dönüşümü olabilen ürünlerin kullanılması gibi önlemler önerilmektedir. Ancak bu önlemler tek başına yeterli değildir. Küresel ısınma sorununun, bu önlemlere ilaveten bilinçli bir toplum ile aşılabileceği unutulmamalıdır. Hiç kuşkusuz bilinçli toplumun oluşumunda eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Küresel ısınmanın çevreye ve canlılara zararları, olası sonuçları hakkında insanlar bilinçlendirilmelidir. Çevre bilinci ile 10 yetiştirilen nesillerin gelecekte daha az çevre sorunları ile karşılaşması muhtemeldir. Küresel ısınma gibi çevre sorunları ancak bilinçli bir nesille aşılabilir. Bunun içinde gençlerin en sevdiği dijital platformlarda kodlayarak farkındalığı arttırmaya çalışmaya devam edeceğiz.