Η Πέλλα scratch-άρει!!!

From Monday, October 15, 2018 8:30 AM
to Monday, October 15, 2018 12:30 PM

Pella's Primary School

Other

Δημοτικό Σχολείο Πέλλας, Πέλλα, Ελλάδα

Μαθητές δημιουργούν στο scratch! Η Ε' τάξη φτιάχνει ένα ενυδρείο και προσομοιώνει τις κινήσεις των ψαριών του ενώ η ΣΤ τάξη δημιουργεί ένα παιχνίδι λαβύρινθου.

https://blogs.sch.gr/dimpella/

    Primary school
    Basic programming concepts Playful coding activities Art and creativity Visual/Block programming Game design

Nearby upcoming activities:

Кодираме роботче
Mon, Sep 9, 2024 12:00 AM

Активноста се состои во кодирање на патека на робот. На патеката се поставени карти со броеви. Учениците го програмираат роботот да оди од број до број така што збирот на проевите низ коишто поимал да биде даден број. Во зависност од возраста се поставуваат броевите. 

Inspiring Museums
Wed, May 22, 2024 12:00 AM

Coding activity for our Project "Inspiring Museums"

Happy Birthday CodeWeek
Wed, Oct 19, 2022 12:00 AM
It's Code Week Birthday!!! We will prepare a Birthday Beebot Map where students will program Beebot to collect  presents and go to her birthday cake. All schools will "hide" a present in a square and upload the code in order for other schools to guess where these presents are. For schools without robots, the activity will take place unplugged.