Žaidžiu, mokausi,programuoju

From Wednesday, October 10, 2018 11:00 AM
to Wednesday, October 10, 2018 12:00 PM

Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla

Other

Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla, Surviliškis, Lietuva

Šiame renginyje dalyvaus visi 1- 4 klasių mokiniai. Renginio metu naudosime temą ,,Spalvinimas skaičiais". Mūsų tikslas ugdyti mokinių informatinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą.

    Primary school
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Coding and Recycling
Mon, May 20, 2024 8:00 AM

·        We prepare a square grid of 5 x 6 lines (each square 15 cm x 15 cm) with chalk or paint on the floor, preferably outside in the school yard.

·        Place four (4) recycling bins (paper, glass, plastic and metal) in different places on the grid.

·        We print about 16-20 cards with various items for recycling, e.g. plastic bottle, glass jar, newspaper, can, etc (we can use and real items)

·        Each child selects randomly one card that depicts an icon of the recycling materials (or a real item)

·        The child tries to plan the path to take to drop it in the correct bin on the floor grid.

There are three different variations of the game, depending on the level of familiarity of the students or the use of Beebot:

(a)    The child uses arrow cards (forward, backward, right, left) to represent the steps needed to reach the square of the right bin on the floor grid and performs the planned route.

(b)   The child presents verbally the steps (forward, backward, right, left) that are needed to reach the square of the right bin on the floor grid, and executes the designed route.

(c)    Beebot can be used on the floor grid moving towards the right bin.

-        Also, this activity can be done on a table grid and the children move one Playmobil.

Piešiu programuodamas
Tue, Oct 18, 2022 1:00 PM

Veikla integruota su dailės pamoka. Veiklos metu vaikai susipažįsta su kodavimo kalba. Atliaka užduotis su algoritmais ir atpažįstą užkoduotą piešinę. Naudodami tangoramas patys kuria užduotis.

Kopā ar klasi plānosim ekskursijas maršrutu
Sun, Mar 17, 2024 12:00 AM

Plānosim soli pa solim aktivitāti. Izpētīsim piedāvātos variantus. Realizēsim plānu.