Magyarország

From Friday, October 6, 2017 9:00 AM
to Friday, October 6, 2017 10:00 AM

Szegedi Istvánné, Krajnyák Péter

Other

Megyaszó, Fő út 24, 3718 Magyarország

We join the Hungarian Code-week multi-flashmob 2017. With the contribution of our students, we are going to form a heart shape. Csatlakozunk a magyarországi Code-week multi-flasmob 2017-hez és tanulóinkkal egy szivecskét formálunk meg.

    Primary school
    Other

Nearby upcoming activities:

Kódolásra hangolva
Tue, Oct 19, 2021 2:30 PM
Az általunk támogatott iskolában az általános iskolai oktatás mellett magas színvonalú zenei képzés is folyik, a zeneiskola hosszú évek óta szerves része az intézménynek. Programunk során 10-14 éves diákokkal a heti egy informatika órán tanultakat kiegészítve, digitális eszközökkel alkotunk. A foglalkozást egy online bemutatóval színesítjük, MakeyMakey eszközzel készítünk gyümölcsökből hangszert. Ezt követően tanulóink a blokkprogramozás alapjaiba nyerhetnek betekintést. A BBC micro:bit panel segítségével a gyerekek interaktív játékos formában megtapasztalhatják, hogy szerezhetnek zenét az eszközzel. A https://makecode.microbit.org/ oldalon, szimulátor segítségével a kód működése rögtön ellenőrizhető, a feladat végrehajtásakor azonnali visszajelzést kapnak a megoldásuk helyességéről, látványos és élvezetes játékká válik a tanulási folyamat. Az elkészült projektek megosztása és/vagy bemutatása szintén az online térben történik.
Táncoló kódok
Tue, Oct 12, 2021 2:30 PM
Programunk fókuszában a kisiskolások játékos fejlesztése áll. Iskolánkban kiemelt terület a művészeti nevelés, tánc és mozgás órákon vesz részt minden évfolyam, a témaválasztásunk ehhez kapcsolódik. Ebben az életkorban a gyerekek nagyon kíváncsiak, a kódolás a STEAM tantárgyak felé nyithatja ki érdeklődésüket. A kódolási eseményen nemcsak a padlórobotokkal és az irányjátékokkal ismerkedünk meg, hanem a Scratch alapjaival is. A programunk két részből áll, egy online bemutatót követően, a projektfeladat megoldása során a diákok megtervezik a robotok és a szereplők mozgását, a feladat végrehajtásakor azonnali visszajelzést kapnak a megoldásuk helyességéről, látványos és élvezetes játékká válik a tanulási folyamat. Az online megvalósítás az edmodo felületén zajlik, az elkészült projektek megosztása és/vagy bemutatása szintén az online térben történik. A játékos programozás egyaránt alkalmas a problémamegoldási készség, a kritikai és az analitikus gondolkodás fejlesztésére, a hibák felismerésére és korrigálására. A közös játék javítja a kommunikációs készségeket és a másokkal való együttműködést. Az élményalapú tanulás a cél, s szeretnénk ezt a legmodernebb eszközökkel megvalósítani.
Micro:bity prakticky
Tue, Oct 12, 2021 1:10 PM
Na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou sa žiaci po zvládnutí základov programovania micro:bitov zúčastnia na troch online workshopoch realizovaných z príležitosti európskeho týždňa programovania. Na týchto workshopoch sa naučia vytvárať rôzne zaujímavé projekty s využitím micro:bitov, napríklad aj s naprogramovaním LED pásikov. Cieľom tejto aktivity je vzbudiť u žiakov záujem o programovanie a moderné digitálne technológie. Programovanie reálneho hardvéru môže byť tým vhodným motivujúcim prvkov, preto by sme ho radi využili i vo vyučovaní informatiky na našej škole.