Недеља програмирања у Лајковцу

From Saturday, October 11, 2014 12:00 PM
to Friday, October 17, 2014 12:00 PM

Средња школа ,,17. септембар" Лајковац

Other

Вука Караџића, Лајковац, Србија

Поводом недеље програмирања у нашој школи одржаће се предавања за ученике, наставнике, родитеље и за све заинтересоване грађане. О појму програмирања, програмским језицима, развоју програмирања и о примерима добре праксе, говориће наставници програмирања и група ученика. Планирана је посета директора фирме ,,MikroElektronika", Небојше Матић и његових сарадника (http://www.mikroe.com/), који ће дати велики допринос обележавању овог догађаја. Такође, у току недеље, предавања ће држати др Милан Милановић, технички директор у рачунском центру ,,Рударски басен Колубара" у Лазаревцу. Извештај о активностима у току недеље биће објављен на школском сајту: http://tehnika.edu.rs/

http://tehnika.edu.rs/

    Secondary school Higher Education Post graduate students Employed adults Unemployed adults
    Basic programming concepts Software development Data manipulation and visualisation Hardware
    CodeWeek Serbia 17. septembar Lajkovac Nedelja prgramiranja Srednja škola

Nearby upcoming activities:

Qr codes in Primary school

Sun, Feb 21, 2021 8:00 AM

Students will use qr codes in teaching subjects from 1st to 4th grade of primary school.

,,Mărtisor pentru mama!"

Mon, Mar 1, 2021 10:00 AM

,,Copiii, vor parcurge traseul pentru a realiza mărțişoare, urmând codul dat!"

„Researcher”

Mon, Oct 19, 2020 10:00 AM

The assignment gives students the opportunity to apply and develop skills: - logical thinking, - organization, - creativity, - solve problems in different ways, - solve the problem by decomposition it down into smaller steps, - time coordination, - patience and perseverance. As part of the implementation of online classes in the virtual classroom, I prepared for my students in the assignment: U sklopu provedbe mrežne nastave u virtualnoj učionici, za svoje sam učenike pripremio zadatak: Zadatak učenicima daje priliku primijeniti i razvijati vještine: - logičnog razmišljenja, - organiziranosti, - kreativnosti, - rješavati probleme na različite načine, - rješavati problem rastavljanjem na manje korake, - koordinacija vremena, - strpljenje i ustrajnost.