Seminārs/praktikums " MI rīku izmatošanas iespējas"

From Tuesday, October 1, 2024 1:30 PM
to Tuesday, October 8, 2024 3:00 PM

Talsu PII "Sprīdītis"

Open in-person activity

Latvian

Akmeņu Iela 8, Talsi, Talsu novads, 3201, LVA

Iepazīstināt pedagogus ar dažādiem MI rīkiem. Mācīsimies praktiski darboties izmantojot  MI rīkus. 

http://www.piispriditis.lv

    Teachers
    Artificial intelligence

Nearby upcoming activities:

Mākslīgais intelekts bērnudārzā.
Tue, Sep 17, 2024 1:30 PM

Pasākuma laikā plānots informēt kolēģus par mākslīgā intelekta iespējām. Par tā pielietojumu ikdienas darbā ar bērniem, stundu plānošanā.

Seminārs/praktikums
Tue, Oct 8, 2024 1:30 PM

Iepazīstināt PII kolēģus ar jaunām idejām un aktivitātēm ko piedāvā MI. 

Ģimenes dienas pasākums
Thu, May 2, 2024 1:00 PM

Klases pasākums kopā ar vecākiem. Pasākuma laikā iepazīstināšu vecākus ar CodeWeer bezmaksas resursie  un piedaāvātajiem rīkiem.