Veidošu attēlus darbam stundā

From Monday, September 2, 2024 12:00 AM
to Monday, September 30, 2024 12:00 AM

Dundagas vidusskola

Open in-person activity

Latvian

Saules Iela 8, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, 3270, LVA

Izveidošu attēlu, un bērni veidos aprakstu vai vēstījumu, izmantojot izmantoto attēlu. 

    Primary school Teachers
    Artificial intelligence

Nearby upcoming activities:

Mākslīgais intelekts bērnudārzā.
Tue, Sep 17, 2024 1:30 PM

Pasākuma laikā plānots informēt kolēģus par mākslīgā intelekta iespējām. Par tā pielietojumu ikdienas darbā ar bērniem, stundu plānošanā.

Seminārs/praktikums " MI rīku izmatošanas iespējas"
Tue, Oct 1, 2024 1:30 PM

Iepazīstināt pedagogus ar dažādiem MI rīkiem. Mācīsimies praktiski darboties izmantojot  MI rīkus. 

Seminārs/praktikums
Tue, Oct 8, 2024 1:30 PM

Iepazīstināt PII kolēģus ar jaunām idejām un aktivitātēm ko piedāvā MI.