EI i CI d'Avinyonet del Penedès, juguem a programar amb la PDI!

From Tuesday, October 13, 2015 4:56 PM
to Friday, October 16, 2015 4:56 PM

Escola d'Avinyonet del Penedès

Other

escolaavinyonet@gmail.com

Carrer Cabories, 08793, Barcelona, Espanya

L'alumnat d'Educació Infantil i Cicle Inicial realitzaran les activitats de la web CODE.ORG, dirigides a l'alumnat més petit. Les realitzaran conjuntament a la PDI, i més endavant les duran a terme a l'ordinador. La idea és fer ús del pensament computacional.

    Pre-primary education Primary school
    Basic programming concepts Playful coding activities Visual/Block programming
    Code code.org programació escola Infantil Avinyonet inicial

Nearby upcoming activities:

Robotics with Moway

Mon, Mar 22, 2021 8:00 AM

The students will design programs to control the Moway robot. Before, they will learn how to make flow diagrams by observing the behavior of Lego MindStorm robots.

Makey Makey

Mon, Oct 19, 2020 9:00 AM

Els alumnes del CS aprofundeixen el món de la programació a través del Makey Makey.

Programació amb Scratch

Mon, Oct 19, 2020 9:00 AM

Els alumnes de CI i CM programen amb el Scratch Junior. Els alumnes de CS treballen la programació a través del Scratch.