Άγιος Βασίλης έρχεται...!

From Sunday, December 17, 2023 8:30 AM
to Thursday, December 21, 2023 4:00 PM

1ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων

Open in-person activity

Greek

Γρηγορίου Ε', 244 00, Γαργαλιάνοι

Κοντεύει η Πρωτοχρονιά και ο Άγιος Βασίλης πρωταγωνιστεί στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Φέρνει δώρα και σαν καλός μάγος, φέρνει τη χαρά.

Όμως, τα παιδιά γνωρίζουν ότι σε διάφορα μέρη του κόσμου υπάρχουν πολλά δυστυχισμένα παιδιά, με πολλά προβλήματα που, πιθανώς, δεν θα είχαν ανάγκη ένα παιχνίδι για να γίνουν χαρούμενα αλλά κάτι πιο σημαντικό. Σκέφτονται πέντε χώρες ή περιοχές του κόσμου που μπορεί να γίνεται πόλεμος ή να υπάρχει φτώχια ή πείνα, ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχουμε συζητήσει μέσα στην τάξη. "Γράφουν" το γράμμα που θα έστελναν στο Άγιο Βασίλη τα παιδιά απ' αυτές τις χώρες αναφέροντας τι θα τα έκανε πραγματικά ευχαριστημένα.

Στη συνέχεια, φτιάχνουν τους ήρωες του παιχνιδιού, δηλαδή τα πέντε παιδιά, με όποιο τρόπο μπορούν. Τα τοποθετούν στη μακέτα. Βάζουν όμως και κάποια στοιχεία όπως ένα όπλο, ένα κομμένο δέντρο, έναν κακό, οτιδήποτε σκεφτούν... Επίσης φτιάχνουν και ό,τι έχουν ζητήσει οι πέντε ήρωες του παιχνιδιού και τα φορτώνουν στο αμαξάκι της Beebot που γίνεται το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη.

Στόχος είναι να προγραμματίσουν τη Beebot- Άγιο Βασίλη να περάσει με το "έλκηθρό" της και ν' αφήσει τα δώρα που ζητούν τα παιδιά του κόσμου, αποφεύγοντας, όμως, όλα τα εμπόδια ώστε να φτάσει με ασφάλεια.

    Pre-primary education
    Basic programming concepts Robotics Unplugged activities Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Προγραμματίζω στο περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας"
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Οι μαθητές της Β΄τάξης Λυκείου μαθαίνουν να προγραμματίζουν, αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και εξοικειώνονται με τις βασικές προγραμματιστικές δομές αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας".

Ο προγραμματισμός στο περιβάλλον "ΓΛΩΣΣΑ"
Mon, Sep 11, 2023 12:00 AM

Ο προγραμματισμός στο περιβάλλον "ΓΛΩΣΣΑ"

We Code for a Sustainable World
Mon, Oct 17, 2022 8:30 AM

With this coding activity, we aim to use students' coding skills to support sustainability. A sustainable life is very important to protect our world. We can use technology positively and efficiently to support this. We organize this event to increase our students' awareness of sustainability and to develop their computational thinking skills at the same time.