Ταξίδι στους πλανήτες με ένα Beebot

From Wednesday, October 11, 2023 7:00 AM
to Friday, December 15, 2023 7:00 AM

1ο 2/θ Νηπιαγωγείο Νεοχωρόπουλου

Open online activity

Greek

online

In the 8th activity of the programme children move from one planet to another using Beebots. Planets are laid on a dark blue paper mat with squares drawn on it.

    Pre-primary education
    Basic programming concepts Robotics Unplugged activities Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

ΛΥΣΕ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ
Mon, Oct 23, 2023 9:30 AM

ΛΥΣΕ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ

"Στον πόλεμο λέμε ΟΧΙ στην ------ λέμε ΝΑΙ"

Προετοιμασία.

Κωδικοποιούμε το γράμμα "Ε" το πρώτο γράμμα της λέξης Ειρήνης με βάση τον κώδικα 01, όπου για όσα "0" υπάρχουν αφήνουμε τόσα κουτάκια του πλέγματος χωρίς να τα χρωματίζουμε και για όσα "1"και για όσα "1" υπάρχουν χρωματίζουμε το κουτάκι. Στην συνέχεια προσκαλούμε τα παιδιά και τους γονείς τους να σπάσουν τον κώδικα.

Προϋπόθεση : τα παιδιά να αναγνωρίζουν την λέξη Ειρήνη (που είναι η λύση του αινίγματος ) από προηγουμενες δραστηριότητες.

ΛΥΣΗ

Προσκαλούμε τους μαθητές να σπάσουν τον κώδικα και να βρούν το πρώτο γράμμα της λέξης ώστε να έχουν ένα στοιχείο για την λύση του αινίγματος.

Let's Debate
Mon, Jan 8, 2024 8:00 AM

Στα πλαίσια του etwinning έργου : Let's Debate, οι μαθητές θα δημιουργήσουν μια ιστοσελίδα που θα παρουσιάζει και θα τεκμηριώνει το έργο. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας αυτής, οι μαθητές θα συλλέξουν και θα οργανώσουν πληροφορίες σχετικές με το eTwinning έργο μας, θα δημιουργήσουν περιεχόμενο που θα αναδεικνύει τα επιτεύγματα, τους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου, θα μάθουν τα βασικά του HTML, CSS και ίσως JavaScript για τη δημιουργία της ιστοσελίδας και τέλος θα σχεδιάσουν την ιστοσελίδα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παρουσίασης του eTwinning έργου.

Στόχοι:

  1. 1. Εξάσκηση στις δεξιότητες προγραμματισμού και δημιουργίας ιστοσελίδων.
  2. 2. Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών μέσω του eTwinning.
  3. 3. Προώθηση της ψηφιακής παρουσίασης του eTwinning έργου κατά τη διάρκεια της EU Code Week.
Πες το Δυνατά!
Fri, Mar 1, 2024 2:00 PM

Για την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού δημιουργούμε ένα κώδικα. Αντικαθιστούμε τα γράμματα της αλφαβήτου με εικονίδια. Τα παιδιά γράφουν το σύνθημα τους και αντικαθιστούν κάθε γράμμα του μηνύματος με το αντίστοιχο εικονίδιο. Μετά σε ένα φύλλο αντιγράφουν τα εικονίδια και δημιουργούν το σύνθημα τους κωδικοποιημένο. Το αναρτούμε στο padlet για να το δούν τα άλλα συνεργαζόμενα σχολεία και να το αποκωδικοποιήσουν, αντικαθιστώντας τα εικονίδια με το αντίστοιχο γράμμα για να διαβάσουν το σύνθημα!