Code week ZŠ Lichardova

From Monday, November 20, 2023 8:00 AM
to Monday, June 17, 2024 8:00 AM

ZŠ Lichardova 24

Open in-person activity

Slovak

Lichardova, 010 01, Žilina, SVK

Pedagógovia informatiky na Základnej škole Lichardova 24, Žilina, získavajú nové znalosti v obalsti blkokového programovania prostredníctvom webinárov a školení. Dané znalosti sa aplikujú do vzdelávacieho procesu. Žiaci na základe nadobudnutých znalostí sa naučia blokovému programovaniu s využitím multimediálneho obsahu.

https://zslichza.edupage.org/?

    Primary school
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

"Programujemy roboty'
Sun, Oct 16, 2022 8:00 AM
Robotyka oraz programowanie w oparciu o lego Mindstorms.
Warsztaty programowania- lego robotyka, i SP52
Sat, Oct 7, 2023 12:00 AM

Spotykam się z uczniami raz w tygodniu. Są to zajęcia z legorobotyki.

zajęcia robotyki i programowania
Mon, Sep 4, 2023 8:00 AM

Podczas dodatkowych zajęć robotyki i programowania uczniowie klas czwartych i piątych będą uczyć się programować roboty oraz postacie komputerowe. Będą tworzyć modele robotów, które następnie sporóbują zaprogramować. W ramach zajęć będą również uczyć się modelowania 3D.