Programowanie blokowe z micro:bit

From Thursday, October 19, 2023 12:00 AM
to Sunday, December 31, 2023 12:00 AM

Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu

Open in-person activity

Polish

ulica Żabikowska 40, 62-030, Luboń, Powiat Poznański, Woj. Wielkopolskie, POL

Uczniowie klas VI i VII poznają programowanie blokowe wykorzystując możliwości płytek micro:bit

    Primary school
    Visual/Block programming

Nearby upcoming activities:

Programowanie w Pythonie
Mon, Nov 13, 2023 12:00 AM

Programowanie w Pythonie, od 15:10 do czerwca.

Dodatkowe spotkania dla uczniów klas 1 i chętnych. 

Podstawy programowania, tworzenia aplikacji: konsolowych, obiektowych, wizualno-obiektowych. Tworzenie programów instalacyjnych.

Programowanie z Lego
Sun, Sep 3, 2023 12:00 AM

Programowanie z Lego jest odpowiedzią na potrzebę integrowania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji uczniowskich z zakresu informatyki, matematyki, techniki, fizyki, przyrody, biologii, programowania, wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym oraz rozwijania takich umiejętności jak: zdolność logicznego i kreatywnego myślenia, rozwijanie myślenia komputacyjnego oraz umiejętność współpracy w zespole. To cykl zajęć rozwijających, który pozwoli uczyć wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym i projektowania.

Zajęcia pozwalają na programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych Lego i urządzeń cyfrowych.

Kodowanie na ekranie
Sun, Sep 3, 2023 12:00 AM

Kodowanie z uczniami klas 4-8 w językach programowania dostosowanych do możliwości danej grupy wiekowej. 

klasy 4-6 Scratch, Baltie

klasy 7-8 C++