GIDA OKURYAZARLIĞI HAREKETİ

From Tuesday, October 10, 2023 10:00 AM
to Thursday, December 21, 2023 10:00 AM

AKGÜL ULUSOY İLKOKULU

Open in-person activity

Turkish

ankara çankaya alacaatlı mahallesi akgül ulusoy ilkokulu 3412 . cadde

Gıda okuryazarlığı bireylerin gıda, beslenme, besin seçimi, besin tüketim, sağlıklı beslenme, gıda güvencesi ve güvenliği gibi konularda doğru bilgi, tutum ve beceri sahibi olmalarını, bu konularda doğru kararlar almalarını ve uygun davranışlar göstermelerini içermektedir. Bilgisayarsız kodlama etkinliğimizle bu konudaki farkındalığı artırmayı ve konu ile ilgili çalışmalarımıza çeşitlilik katmayı hedefliyoruSağlık harekerinde bir dizi zincirleme etkinlik yapılacak ve bir bütün olarak incelendiğinde öğrencilerin hayatına olumlu katkılar sağlayacaktır. Bunu yaparken en en önemli destekçimiz, öğrencilerin kodlama becerisi ve sevgisi olacaktır. Mevcut imkanlarımız ve öğrencilerimizin yaşları nedeniyle basit kodlamalar ve bilgisayarsız kodlamalara ağırlık vereceğiz. Ekte yüklenen fotoğraf, yapacağımız kodlama etkinlik sayfalarından sadece bir tanesidir.  

    Pre-primary education Primary school Teachers
    Playful coding activities Art and creativity Motivation and awareness raising Promoting diversity

Nearby upcoming activities:

100. Yılı Kodla
Sun, Oct 8, 2023 9:00 AM

“Temel kodlama bilgisi verilir. Kodlama etkinlikleri yapılacaktır.” 

Necmi Şahin Kodluyor/İlkay Özdemir
Fri, Oct 1, 2021 7:00 AM

Bilgisayarsiz kodlama.Çarsaf ustune eti puf kutulariyla

LET MY ENERGY BE RENEWED
Mon, Feb 26, 2024 8:00 AM

yenilenebilir enerjiler konulu E Twinning projesi kapsamında kod etkinliği oluşturacağız. ikili sınıf grupları halinde eşleşip, eş zamanlı resim yapacağız. konularımız, güneş enerjisi, hidroelektirik enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi.

We will create a code activity within the scope of the E Twinning project on renewable energies. we will pair up in pairs and paint simultaneously. our topics are solar energy, hydroelectric energy, wind energy, biomass energy.