ROBOTLA ZEMİN KODLAMA

From Monday, October 16, 2023 9:00 AM
to Friday, October 20, 2023 4:30 PM

BİLNET OKULLARI

Open in-person activity

Turkish

İzmir Bornova Bilnet Okulları

Robot kostümü tasarlanır. Elektrik bandı ile yere 5*5 lik alan oluşturulur. Karelerin içine görseller yerleştirilir. Bir başlangıç noktası belirlenir. Robot kostümünü giyen öğrencinin ileri, geri, sağa, sola hareket ederek belirtilen noktaya ulaşması sağlanır.

    Primary school
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

GIDA OKURYAZARLIĞI HAREKETİ
Tue, Oct 10, 2023 10:00 AM

Gıda okuryazarlığı bireylerin gıda, beslenme, besin seçimi, besin tüketim, sağlıklı beslenme, gıda güvencesi ve güvenliği gibi konularda doğru bilgi, tutum ve beceri sahibi olmalarını, bu konularda doğru kararlar almalarını ve uygun davranışlar göstermelerini içermektedir. Bilgisayarsız kodlama etkinliğimizle bu konudaki farkındalığı artırmayı ve konu ile ilgili çalışmalarımıza çeşitlilik katmayı hedefliyoruSağlık harekerinde bir dizi zincirleme etkinlik yapılacak ve bir bütün olarak incelendiğinde öğrencilerin hayatına olumlu katkılar sağlayacaktır. Bunu yaparken en en önemli destekçimiz, öğrencilerin kodlama becerisi ve sevgisi olacaktır. Mevcut imkanlarımız ve öğrencilerimizin yaşları nedeniyle basit kodlamalar ve bilgisayarsız kodlamalara ağırlık vereceğiz. Ekte yüklenen fotoğraf, yapacağımız kodlama etkinlik sayfalarından sadece bir tanesidir.  

Sakarya Ortaokulu Kodla Eğlen
Tue, Oct 10, 2023 12:00 AM

Kodla Büyü sayfasında öğrenciler kayıt edilerek çalışmaları takip edilecek ve tamamlana çalışmalar sonucunda öğrencilere sertifika verilecektir.

100. Yılı Kodla
Sun, Oct 8, 2023 9:00 AM

“Temel kodlama bilgisi verilir. Kodlama etkinlikleri yapılacaktır.”