Προγραμματίζω το Codey Rocky

From Thursday, September 28, 2023 10:00 AM
to Friday, September 29, 2023 10:00 AM

Μειονοτικό σχολείο Δοκού

Invite-only in-person activity

psaridou@gmail.com

Greek

Δοκός

Οι μαθητές της Β Δημοτικού θα σχεδιάσουν τα κεντρικά σημεία του χωριού τους, θα τα βάψουν και θα τα κόψουν και θα τα κολλήσουν πάνω σε ανακυκλώσιμες συσκευές. Έπειτα, με τη βοήθεια της δασκάλας θα προγραμματίσουν το Codey Rocky να περάσει από όλα τα σημεία σύμφωνα με τη σειρά που θα τους δίνει η δασκάλα κάθε φορά.

 

 

    Primary school
    Mobile app development Robotics Art and creativity

Nearby upcoming activities:

Η συνταγή της φιλίας
Tue, Oct 10, 2023 8:00 AM

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εισάγονται βασικές έννοιες του προγραμματισμού και εξοικειώνονται τα παιδιά με τη χρήση του εξοπλισμού ρομποτικής Bee-bot. Στο πλαίσιο της καλλιέργειας της φιλίας μεταξύ συνομηλίκων προηγείται συζήτηση στην ολομέλεια, όπου τα παιδιά εκθέτουν τις απόψεις τους για το ποια είναι τα απαραίτητα συστατικά για να πετύχει η φιλία (π.χ. αγάπη, αλήθεια, αγκαλιά, σεβασμός, συζήτηση, χαμόγελο, χαρά, παιχνίδι, ευγένεια, κ.α). Οι λέξεις αυτές (σε σχήμα καρδιάς), καθώς και τα αρχικά τους φωνήματα καταγράφονται σε καρτέλες. Οι λέξεις- καρδιές τοποθετούνται τυχαία στην πίστα Bee-bot, ενώ οι κάρτες με τα αρχικά τοποθετούνται σε στοίβα εκτός αυτού. Ακόμη, σε ένα τετραγωνάκι τοποθετείται ένα κατσαρολάκι. Τα παιδιά σε ζευγάρια τραβούν από τη στοίβα μια καρτέλα με φώνημα και προγραμματίζουν το Bee-bot να πάει σε μια λέξη που ξεκινά με αυτό (π.χ. για το "Χ" το οδηγούν στη λέξη "ΧΑΜΟΓΕΛΟ"). Σκοπός του παιχνιδιού είναι το ρομποτάκι-μάγειρας να συλλέξει όλα τα συστατικά-λέξεις και να τα μεταφέρει στο κατσαρολάκι, ώστε να φτιάξει τη συνταγή της φιλίας.

Η συνταγή της φιλίας
Tue, Oct 10, 2023 8:00 AM

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εισάγονται βασικές έννοιες του προγραμματισμού και εξοικειώνονται τα παιδιά με τη χρήση του εξοπλισμού ρομποτικής Bee-bot. Στο πλαίσιο της καλλιέργειας της φιλίας μεταξύ συνομηλίκων προηγείται συζήτηση στην ολομέλεια, όπου τα παιδιά εκθέτουν τις απόψεις τους για το ποια είναι τα απαραίτητα συστατικά για να πετύχει η φιλία (π.χ. αγάπη, αλήθεια, αγκαλιά, σεβασμός, συζήτηση, χαμόγελο, χαρά, παιχνίδι, ευγένεια, κ.α). Οι λέξεις αυτές (σε σχήμα καρδιάς), καθώς και τα αρχικά τους φωνήματα καταγράφονται σε καρτέλες. Οι λέξεις- καρδιές τοποθετούνται τυχαία στην πίστα Bee-bot, ενώ οι κάρτες με τα αρχικά τοποθετούνται σε στοίβα εκτός αυτού. Ακόμη, σε ένα τετραγωνάκι τοποθετείται ένα κατσαρολάκι. Τα παιδιά σε ζευγάρια τραβούν από τη στοίβα μια καρτέλα με φώνημα και προγραμματίζουν το Bee-bot να πάει σε μια λέξη που ξεκινά με αυτό (π.χ. για το "Χ" το οδηγούν στη λέξη "ΧΑΜΟΓΕΛΟ"). Σκοπός του παιχνιδιού είναι το ρομποτάκι-μάγειρας να συλλέξει όλα τα συστατικά-λέξεις και να τα μεταφέρει στο κατσαρολάκι, ώστε να φτιάξει τη συνταγή της φιλίας.

Η συνταγή της φιλίας
Tue, Oct 10, 2023 8:00 AM

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εισάγονται βασικές έννοιες του προγραμματισμού και εξοικειώνονται τα παιδιά με τη χρήση του εξοπλισμού ρομποτικής Bee-bot. Στο πλαίσιο της καλλιέργειας της φιλίας μεταξύ συνομηλίκων προηγείται συζήτηση στην ολομέλεια, όπου τα παιδιά εκθέτουν τις απόψεις τους για το ποια είναι τα απαραίτητα συστατικά για να πετύχει η φιλία (π.χ. αγάπη, αλήθεια, αγκαλιά, σεβασμός, συζήτηση, χαμόγελο, χαρά, παιχνίδι, ευγένεια, κ.α). Οι λέξεις αυτές (σε σχήμα καρδιάς), καθώς και τα αρχικά τους φωνήματα καταγράφονται σε καρτέλες. Οι λέξεις- καρδιές τοποθετούνται τυχαία στην πίστα Bee-bot, ενώ οι κάρτες με τα αρχικά τοποθετούνται σε στοίβα εκτός αυτού. Ακόμη, σε ένα τετραγωνάκι τοποθετείται ένα κατσαρολάκι. Τα παιδιά σε ζευγάρια τραβούν από τη στοίβα μια καρτέλα με φώνημα και προγραμματίζουν το Bee-bot να πάει σε μια λέξη που ξεκινά με αυτό (π.χ. για το "Χ" το οδηγούν στη λέξη "ΧΑΜΟΓΕΛΟ"). Σκοπός του παιχνιδιού είναι το ρομποτάκι-μάγειρας να συλλέξει όλα τα συστατικά-λέξεις και να τα μεταφέρει στο κατσαρολάκι, ώστε να φτιάξει τη συνταγή της φιλίας.