Προγραμματίζω- νιώθω-μαθαίνω

From Monday, October 16, 2023 10:00 AM
to Monday, October 23, 2023 10:00 AM

5ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου

Open in-person activity

Greek

Παρασκευά Αντωνίου 18, Μαρούσι, 15124, ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Τα παιδιά θα αναγνωρίσουν όχι μόνο τα δικά τους συναισθήματα αλλά και των υπολοίπων μιας ομάδας. Θα μάθουν να τα εκφράζουν και να ερμηνεύουν το λόγο που νιώθουν το συγκεκριμένο συναίσθημα. Οι δραστηριότητες θα έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα και  θα συνδέσουν  τη συναισθηματική νοημοσύνη με τον προγραμματισμό. Έτσι, τα παιδιά μέσα από διαδικασίες μάθησης  θα εξοικειωθούν με το bee bot και θα μάθουν να δίνουν απλές οδηγίες. Θα καλλιεργήσουν την κριτική τους καθώς θα συζητούν αν οι οδηγίες που έχουν δοθεί είναι σωστές ή λανθασμένες.

    Pre-primary education
    Basic programming concepts Unplugged activities Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Κυνηγώντας διαστημόπλοια
Tue, Oct 10, 2023 7:00 AM

Activity 7: Using a colorful mat the children turn into little "robots" and follow the code created by their classmates. The directions they have to follow are the basic spatial directions (forwards, backwards, left and right). Feel free to join us!

ΛΥΣΕ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ
Mon, Oct 23, 2023 9:30 AM

ΛΥΣΕ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ

"Στον πόλεμο λέμε ΟΧΙ στην ------ λέμε ΝΑΙ"

Προετοιμασία.

Κωδικοποιούμε το γράμμα "Ε" το πρώτο γράμμα της λέξης Ειρήνης με βάση τον κώδικα 01, όπου για όσα "0" υπάρχουν αφήνουμε τόσα κουτάκια του πλέγματος χωρίς να τα χρωματίζουμε και για όσα "1"και για όσα "1" υπάρχουν χρωματίζουμε το κουτάκι. Στην συνέχεια προσκαλούμε τα παιδιά και τους γονείς τους να σπάσουν τον κώδικα.

Προϋπόθεση : τα παιδιά να αναγνωρίζουν την λέξη Ειρήνη (που είναι η λύση του αινίγματος ) από προηγουμενες δραστηριότητες.

ΛΥΣΗ

Προσκαλούμε τους μαθητές να σπάσουν τον κώδικα και να βρούν το πρώτο γράμμα της λέξης ώστε να έχουν ένα στοιχείο για την λύση του αινίγματος.

Ταξίδι στους πλανήτες με ένα Beebot
Wed, Oct 11, 2023 7:00 AM

In the 8th activity of the programme children move from one planet to another using Beebots. Planets are laid on a dark blue paper mat with squares drawn on it.