Μαχητές του Κώδικα

From Sunday, October 8, 2023 12:00 AM
to Friday, October 13, 2023 12:00 AM

Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών

Open in-person activity

Greek

Ψυχάρη 10, 154 51, Νέο Ψυχικό

Οι μαθητές του Γυμνασίου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών με  βασικό τους εργαλείο την σελίδα εκμάθησης προγραμματισμού CodeCombat, θα κερδίσουν την μάχη της Εισαγωγής στον προγραμματισμό!

https://www.ursulines.gr/

    Other (see description)
    Basic programming concepts Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Προγραμματίζω στο περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας"
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Οι μαθητές της Β΄τάξης Λυκείου μαθαίνουν να προγραμματίζουν, αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και εξοικειώνονται με τις βασικές προγραμματιστικές δομές αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας".

We Code for a Sustainable World
Mon, Oct 17, 2022 8:30 AM

With this coding activity, we aim to use students' coding skills to support sustainability. A sustainable life is very important to protect our world. We can use technology positively and efficiently to support this. We organize this event to increase our students' awareness of sustainability and to develop their computational thinking skills at the same time. 

Ηλεκτρονικό σκάκι
Fri, Feb 23, 2024 12:00 AM
 

Συνεχίζει η εκμάθηση των φιγούρων και των κινήσεων μετά από το επιδαπέδιο σκάκι στην αυλή του σχολείου στην αίθουσα των υπολογιστών με τις δραστηριότητες του https://lichess.org/

Οι μαθητές θα αποθηκεύσουν τις φιγούρες στο σκάκι και τις κινήσεις που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάθε πιόνι χωριστά σε ένα διαφορετικό περιβάλλον του υπολογιστή του. Θα δοκιμάσουν τις γνώσεις που έμαθαν παίζοντας στο επιδαπέδιο σκάκι της αυλής.