Cross Road Simulator

From Thursday, October 12, 2023 5:00 PM
to Friday, October 20, 2023 5:00 PM

DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania

Open in-person activity

Slovak

Námestie sloboby 26
81106 Bratislava

Každý účastník dostane po prihlásení elektronickú sadu súčiastok: Arduino Nano mikrokontróler, USB-C kábel, prepojovaciu dosku, sadu dupont káblov, relé, display, modul semafor, sadu LED prípadne ďalšie drobné pomôcky. Túto sadu si každý z účastníkov po skončení aktivity nechá. Cieľom aktivity je naučiť základy programovania s Arduinom, vzbudiť záujem a následne umožniť pokračovať s učením/experimentovaním/hraním aj doma. Pretože priamo písanie kódu v C++ je pre túto vekovú kategóriu príliš náročné, budeme používať nástroj s grafickým návrhom programu pomocou blokov - Code Kit. Účastníci budú pracovať v dvojiciach alebo samostatne a na začiatku dostanú veľmi jednoduché zadanie úlohy. Uvedenú úlohu treba 1) skonštruovať – tj. zapojiť potrebné súčiastky do obvodu s Arduinom 2) naprogramovať pomocou nástroja Code Kit a nahrať na Arduino 3) predviesť rozhodcovi, ktorý úlohu vrátil na prepracovanie alebo potvrdí správnosť a vydá zadanie ďalšej úlohy. Cieľom účastníkov je spracovať čo najviac úloh (optimálne všetky) v čo najkratšom čase. Obťažnosť úloh sa postupne zvyšuje. Uvádzame niektoré zo zadaní úlohu, neskôr budú pridané ďalšie: - Vytvorte program, ktorý bude blikať s LED diódou v intervale 1 sekunda - Vytvorte program, ktorý bude blikať s LED diódou S-O-S signál - Vytvorte program, ktorý postupne zapne práve jedno svetlo semaforu na 1 sekundu - Vytvorte program, ktorý zapne LED svetlo pri prechode (simulovaného) vozidla na danom mieste vozovky. Využite tlakový senzor. - Vytvorte program, ktorý bude počítať celkový počet prejdených vozidiel a zobrazovať tento údaj na display. - Vytvorte reálnu simuláciu fungovania semaforu, pričom zelená bude trvať 4 sekundy, červená 2 sekundy. Na prepínanie oranžovej zvoľte rozumnú krátku dobu. (Pozor: pri zmene z červenej svieti naraz červená aj oranžová, ale pri zmene zo zelenej svieti len oranžová) - Vytvorte program ako v predchádzajúcej úlohe, ktorý okrem toho bude počítať počet vozidiel, ktoré prešli na zelenú a počet vozidiel, ktoré prešli na červenú. Súčasťou základného vybavenia budú aj schémy ako zapojiť niektoré súčiastky napr. semafór, spínač, ...

    Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

Arbeiten mit Tablets
Sun, Jun 30, 2024 12:00 AM
Kinder üben selbstständig am Tablet mit der Lernsoftware ANTON
SchoolFox
Tue, Jul 30, 2024 12:00 AM
Die VS Groß-Enzersdorf, Oberhausen nutzt seit langer Zeit die Plattform Schoolfox. SchoolFox verbindet Lehrpersonen, Pädagog:innen, Eltern, Schüler:innen und die Schulleitung und ermöglicht alles von einem Ort aus zu organisieren.
Antolin Leseförderung
Tue, Jul 30, 2024 12:00 AM
Die gesamte Schule nutzt durchgehend die Lernplattform Antolin. Antolin ist ein Online-Programm zur Leseförderung. Die Medien "Buch" und "Internet" werden integrativ zusammengeführt: ein Buch lesen, unter antolin einloggen, die Fragen zum Buchinhalt beantworten und die motivierenden Lesepunkte sammeln.