Python + Lego = Pybricks [Čačak]

From Saturday, September 30, 2023 11:00 AM
to Saturday, September 30, 2023 2:00 PM

SerbianTech

Open in-person activity

Serbian

Gradsko šetalište bb
32000 Čačak

Da li ste spremni da istražite pravu moć Lego robotike i programiranja uz Python? Predstavljamo vam Pybricks, super lako i moćno iskustvo kodiranja robotike kroz ceo sprektrum modernih LEGO kompleta. Senzori, motori i programabilni hubovi rade na svim platformama sa istim kodom. Vaš kod radi autonomno na hubu, što je do 100 puta brže nego inače. A pošto je Pybricks dizajniran da radi čak i na uređajima sa lošijim specifikacijama, ostaje tona rezervne snage CPU-a i memorije na većim hubovima. Senzori i motori rade sa mnogo većom preciznošću, dajući vam potpunu kontrolu nad vašom kreativnošću. Bez obzira da li želite da napravite odlične robote First LEGO lige, pametne rasporede vozova ili stabilne samobalansirajuće robote, Pybricks to može da uradi. Na kraju, tu je pregledan i brz uređivač koda, koji vam omogućava da pokrenete i zaustavite skripte u deliću sekunde. Nisu potrebna preuzimanja velikih aplikacija ili komplikovane komandne linije. Pybricks radi na skoro svakom računaru, tako da niste zaglavljeni na malom ekranu. Najbolje od svega, Pybricks u potpunosti pokreće zajednica. Potpuno je dokumentovan i postoji sve veća kolekcija primera projekata i dodatnih alata koje dele korisnici Pibricks-a širom sveta. SerbianTech Meet and Code karavan dolazi u Beograd i predstavlja radionicu koja će pomoći mladima da savladaju osnove programiranja i robotike. Tokom ove radionice polaznici će se upoznati sa naprednijim programiranjem Lego robota upotrebom Pybricks. Roboti predstavljaju didaktička sredstva i na interaktivan način upoznaju polaznike sa osnovama programiranja, elektronike i robotike.

    Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

Ardubots RACE - Robotics Arduino Challenge in Europe
Tue, Oct 10, 2023 10:00 AM

The "Ardubots RACE - Robotics Arduino Challenge in Europe" is an exciting eTwinning project designed for 17-year-old students from Serbia and France. This collaborative initiative aims to promote cross-cultural understanding, teamwork, and STEM skills through the creation of Arduino-based autonomous robots. Students will work in international teams, fostering friendships and collaboration between different cultures. The project culminates in a series of challenges, including friendly robot competitions and races, where teams compete to achieve the best times while navigating special-shaped circuits.

Ardubots RACE - Robotics Arduino Challenge in Europe
Tue, Oct 10, 2023 8:00 AM

The "Ardubots RACE - Robotics Arduino Challenge in Europe" is an exciting eTwinning project designed for 17-year-old students from Serbia and France. This collaborative initiative aims to promote cross-cultural understanding, teamwork, and STEM skills through the creation of Arduino-based autonomous robots. Students will work in international teams, fostering friendships and collaboration between different cultures. The project culminates in a series of challenges, including friendly robot competitions and races, where teams compete to achieve the best times while navigating special-shaped circuits.

Developing 21st century skills through coding - eTwinning project
Mon, Oct 9, 2023 8:00 AM

Official start of the etwinning project "Developing 21st century skills through coding " founded by teachers participating in the Summer School EUCodeWeek 2023 in Brussels.

It is intended that students develop the skills necessary for 21st-century jobs through challenges posed by teachers or through the creation of solutions to problems related to their contexts where they will have to use coding.