Game development za najmlađe

From Tuesday, October 10, 2023 6:00 PM
to Tuesday, October 10, 2023 8:00 PM

Centar za promociju cjeloživotnog učenja Erazmo

Open in-person activity

Bosnian

Đorđa Mihajlovića 2
75000 Tuzla

U okviru Evropske sedmice kodiranja, želimo da kreiramo događaje za različite dobne skupine, pa tako i najmlađu generaciju, koja do sada vjerovatno još nije imala dodira s programiranjem. Scratch je vrlo zanimljiva i korisna platforma, koja omogućava djeci da uče principe programiranja na njima vidljiv i interesantan način. Scratch koristi animirane likove koji izvode operacije koje smo definisali u svom programu, a sam program se sastoji od blokova koji se povezuju kao slagalica. Ono što je najbolje, jeste da su rezultati tog programa odmah primjenjivi, kao u ovom primjeru u vidu jedne igrice. Djeca uzrasta od 8 do 12 godina su već imala kontakta s računarskim igricama, pa im je prema tome jako privlačno da jednu igricu kreiraju sami, što je upravo i cilj ove radionice. Igrica koju ćemo razviti je jedna klasična arkadna igrica, gdje naš lik bježi od "protivnika", dovoljno jednostavna da se može napraviti od početka do kraja kroz jednu sesiju, a dovoljno kompleksna da učesnici nauče mnoge principe, kao što su varijable i petlje, te kooridnatni sistem i korištenje radne površine našeg prozora. Scratch je besplatan i javno dostupan, tako da učesnici koji se na našoj radionici susretnu s ovom aplikacijom, vrlo lako mogu nastaviti da je koriste i uče. Nakon savladavanja Scratch-a, odnosno programskih koncepata koje on nudi, djeci je vrlo lako, kada budu dovoljno odrasli za to, naučiti neki konkretan programski jezik, jer već poznaju principe, kojima je samo potrebno dati nova imena u tom programskom jeziku. Računari i sva potrebna oprema su dostupni u Erazmo centru, što ovaj događaj čini i inkluzivnim za djecu iz nepovoljnih ekonomskih uslova, kao i djecu koja nemaju vlastiti računar. Svaki učesnik će samostalno raditi na uređaju, što znači da će na najbolji način usvojiti znanje, jer će kroz svaki korak proći sami. Radionica će se odvijati tempom grupe, dovoljno polako da svako ima priliku sve da uradi. Također, bit će prisutna barem dva predavača, koji su tu na raspolaganju svim učesnicima za pitanja i pomoć pri radu na igrici. Erazmo Centar se nalazi u samom centru Tuzle, na jako pristupačnoj lokaciji. Svi zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 061 100 031, ili na naše email adrese: info@erazmo.ba ili i.hajdukov@gmail.com ili nas kontaktirati na društvenim mrežama.

    Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

Pronađi moj zadatak
Sun, Oct 8, 2023 8:00 AM

Aktivnosti su planirane u 4 radne etape. Prvu aktivnost provode svi učenici individualno, a ostale aktivnosti su organizirane za rad u četiri skupine.

1. aktivnost - preoblikovanje Morseovog koda u binarni kod, šifriranje riječi i razbijanje šifriranih riječi (individualni rad)

2. aktivnost - razbijanje šifre i sastavljanje tekstualnih zadataka prema dobivenim skrivenim pojmovima - rad u skupinama, 4 različita zadatka

3. aktivnost - preoblikovanje brojevnog izraza u binarni kod i postavljanje u microbit - rad u skupinama

4. aktivnost - svi tekstualni zadatci (4 različita zadatka) su postavljeni na Digipad.

Skupine međusobno razmjenjuju programirane microbitove, razbijaju šifru (zadatak postavljen u binarnom kodu), rješavaju zadatak, fotografiraju ga i objavljuju na Digipadu kao slikovni komentar uz odgovarajući, već objavljen tekstualni zadatak.

eTwining projekta Baš je IN biti GREEN 3. -17 ciljeva održivog razvoja-MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
Sat, Oct 7, 2023 12:00 AM

U okviru eTwining projekta Baš je IN biti GREEN 3 izučavati će se tema o dekodiranju i ciljevima održivog razvoja. Zadatak je dekodirati 17 ciljeva održivog razvoja a  biti će postavljen u interaktivnoj slici u digitalnom alatu Genially u obliku slagalice. Brojevi i ciljevi održivog razvoja ( napisani na engleskom jeziku) kodirani su u 7-znamenkastom ASCII kodu (američkom standardnom kodu za razmjenu informacija). Treba fotografirati postupak dekodiranja (dekodirane brojeve i ciljeve održivog razvoja i završnu slagalicu.
Nakon dekodiranih svih 17 ciljeva, treba odabrati 1 cilj održivog razvoja, istražiti ga i prikazati u digitalnom alatu po vlastitom izboru. U digitalni alat treba integrirati i naziv cilja koji je prikazan kodom.

Baš je IN biti GREEN 3 - 17 ciljeva održivog razvoja - Veterinarski Tehničari
Sat, Oct 7, 2023 12:00 AM
okviru eTwining projekta Baš je IN biti GREEN 3 izučavati će se tema o dekodiranju i ciljevima održivog razvoja. Zadatak je dekodirati 17 ciljeva održivog razvoja a  biti će postavljen u interaktivnoj slici u digitalnom alatu Genially u obliku slagalice. Brojevi i ciljevi održivog razvoja ( napisani na engleskom jeziku) kodirani su u 7-znamenkastom ASCII kodu (američkom standardnom kodu za razmjenu informacija). Treba fotografirati postupak dekodiranja (dekodirane brojeve i ciljeve održivog razvoja i završnu slagalicu.
Nakon dekodiranih svih 17 ciljeva, treba odabrati 1 cilj održivog razvoja, istražiti ga i prikazati u digitalnom alatu po vlastitom izboru. U digitalni alat treba integrirati i naziv cilja koji je prikazan kodom.
Na kraju staviti važeći mail na koji će vam slati obavijesti tim Code Weeka.