Εισαγωγή στις έννοιες του προγραμματισμού.

From Saturday, September 30, 2023 3:00 PM
to Saturday, September 30, 2023 7:00 PM

CYBERNO AMKE

Open in-person activity

base.languages.gr

Μεσολογγίου 69
16231 Βύρωνας

Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον προγραμματισμό από μικρή ηλικία χωρίς να το θεωρήσει βαρετό; Υπάρχει τρόπος να γίνει ευχάριστο και διδακτικό; Για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί μία σειρά βίντεο-παιχνιδιών που μπορούν να βοηθήσουν τους μικρούς μας φίλους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ενώ παράλληλα να είναι διασκεδαστικό και δημιουργικό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, διδάσκονται τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και αναδεικνύονται τα νέα ταλέντα. Στην πραγματικότητα όμως, οι αρχές του προγραμματισμού είναι χρήσιμες και στην καθημερινή ζωή των ενηλίκων, όπως την κριτική σκέψη και την οργάνωση. Θα παρουσιάζεται το παιχνίδι προγραμματισμού σε προβολικό και τα παιδιά που επιθυμούν θα μπορούν να ακολουθούν με το προσωπικό tablet τους ή να αλληλεπιδρούν με τον διδάσκοντα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά 9-14 ετών, χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία. Σε αυτή, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τον προγραμματισμό και θα θέσουν τις βάσεις για να αντιληφθούν πλήρως τη φιλοσοφία πίσω από τις μεθόδους προγραμματισμού. Το κοινό-στόχους είναι παιδιά από οικογένειες κυρίως χαμηλών εισοδημάτων γονείς, συνήθως μεταναστών, προκειμένου να τους προσφερθούν περισσότερες ευκαιρίες για προσωπική πρόοδο των παιδιών τους και περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης αυτών. Παρά ταύτα η εκδήλωση δεν είναι αποκλειστικά για την κατηγορία αυτή. Η ενημέρωση θα γίνει μέσω τοπικών συλλόγων για τη δράση, στους οποίους και θα δηλώσουν συμμετοχή.

    Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

Προγραμματίζω στο περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας"
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Οι μαθητές της Β΄τάξης Λυκείου μαθαίνουν να προγραμματίζουν, αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και εξοικειώνονται με τις βασικές προγραμματιστικές δομές αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας".

We Code for a Sustainable World
Mon, Oct 17, 2022 8:30 AM

With this coding activity, we aim to use students' coding skills to support sustainability. A sustainable life is very important to protect our world. We can use technology positively and efficiently to support this. We organize this event to increase our students' awareness of sustainability and to develop their computational thinking skills at the same time. 

Ηλεκτρονικό σκάκι
Fri, Feb 23, 2024 12:00 AM
 

Συνεχίζει η εκμάθηση των φιγούρων και των κινήσεων μετά από το επιδαπέδιο σκάκι στην αυλή του σχολείου στην αίθουσα των υπολογιστών με τις δραστηριότητες του https://lichess.org/

Οι μαθητές θα αποθηκεύσουν τις φιγούρες στο σκάκι και τις κινήσεις που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάθε πιόνι χωριστά σε ένα διαφορετικό περιβάλλον του υπολογιστή του. Θα δοκιμάσουν τις γνώσεις που έμαθαν παίζοντας στο επιδαπέδιο σκάκι της αυλής.