Εισαγωγή στις έννοιες του προγραμματισμού.

From Saturday, September 30, 2023 3:00 PM
to Saturday, September 30, 2023 7:00 PM

CYBERNO AMKE

Open in-person activity

base.languages.gr

Μεσολογγίου 69
16231 Βύρωνας

Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον προγραμματισμό από μικρή ηλικία χωρίς να το θεωρήσει βαρετό; Υπάρχει τρόπος να γίνει ευχάριστο και διδακτικό; Για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί μία σειρά βίντεο-παιχνιδιών που μπορούν να βοηθήσουν τους μικρούς μας φίλους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ενώ παράλληλα να είναι διασκεδαστικό και δημιουργικό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, διδάσκονται τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και αναδεικνύονται τα νέα ταλέντα. Στην πραγματικότητα όμως, οι αρχές του προγραμματισμού είναι χρήσιμες και στην καθημερινή ζωή των ενηλίκων, όπως την κριτική σκέψη και την οργάνωση. Θα παρουσιάζεται το παιχνίδι προγραμματισμού σε προβολικό και τα παιδιά που επιθυμούν θα μπορούν να ακολουθούν με το προσωπικό tablet τους ή να αλληλεπιδρούν με τον διδάσκοντα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά 9-14 ετών, χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία. Σε αυτή, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τον προγραμματισμό και θα θέσουν τις βάσεις για να αντιληφθούν πλήρως τη φιλοσοφία πίσω από τις μεθόδους προγραμματισμού. Το κοινό-στόχους είναι παιδιά από οικογένειες κυρίως χαμηλών εισοδημάτων γονείς, συνήθως μεταναστών, προκειμένου να τους προσφερθούν περισσότερες ευκαιρίες για προσωπική πρόοδο των παιδιών τους και περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης αυτών. Παρά ταύτα η εκδήλωση δεν είναι αποκλειστικά για την κατηγορία αυτή. Η ενημέρωση θα γίνει μέσω τοπικών συλλόγων για τη δράση, στους οποίους και θα δηλώσουν συμμετοχή.

    Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

Make art by creating a heaven with stars, in a programming environment
Fri, Dec 22, 2023 12:00 PM

In secondary school, it is attractive to apply various programming techniques to make art by using code. The students use a visual programming language like scratch or starlogo or a text-based language like other versions of logo. They search and learn how to draw
a star, then draw many coloured stars in various distances, sizes and finally colour the heaven. The students collaborate in groups of 2 or 3, each
group in one pc. They are actively engaged in the stars drawing. They start with the basic commands that will be used, they explore, write and test the code, asking the teacher for guidance and support whenever they need it, and they have to give feedback to the other groups.

Loop-Art Adventures : Artistic Unplugged Coding for Kids
Mon, Oct 2, 2023 8:30 AM

In this projects students will grasp the concept of loops in coding as they create different patterns (spiral art, rainbow, flower petals, beehive cells etc.) on paper by following step-by-step looping instructions. Project will last for 10-12 weeks and will include 10 different drawing activities. Goals: Introduction to coding concepts, enhancing creativity, develop problem-solving skills, help kids recognize and understand patterns, build confidence, spark interest in STEM activities, promote EU CodeWeek activities.

https://blogs.sch.gr/1nipilioup/

 

Loop-Art Adventures : Artistic Unplugged Coding for Kids
Sat, Sep 2, 2023 12:00 PM

In this projects students will grasp the concept of loops in coding as they create different patterns (spiral art, rainbow, flower petals, beehive cells etc.) on paper by following step-by-step looping instructions. Project will last for 10-12 weeks and will include 10 different drawing activities. Goals: Introduction to coding concepts, enhancing creativity, develop problem-solving skills, help kids recognize and understand patterns, build confidence, spark interest in STEM activities, promote EU CodeWeek activities.