ROBOTIGA KOOS TARKUSE POOLE

From Thursday, April 13, 2023 9:00 AM
to Friday, December 8, 2023 5:00 PM

Tapa Lasteaed Pisipõnn

Open in-person activity

Estonian

Nooruse 11, 45108, Tapa, Lääne-Viru Maakond, EST

Lapsed tutvuvad ja programmeerivad uute robotitega: Coding Express ja Robobloq rongid, Qobo robotigu, TTS Maastikurobot, mTiny robot, Tale-Bot Pro robot, Matatalab Pro Set.

    Pre-primary education
    Basic programming concepts Robotics Art and creativity Motivation and awareness raising

Nearby upcoming activities:

Dabas materiālu izstāde
Wed, May 15, 2024 10:00 AM

Skolēni no iepriekš atnestajiem dabas materiāliem, piemēram ziediem, lapām, zīlēm, kastaņiem veido floristikas izstrādājumus

Magic School iespējas, izmantojot MI veidot darba plānu, stundu plānus, veidot jautājumus, testus pēc dots teksta. un magicschool.ai/tools
Sun, Jan 21, 2024 12:00 AM

Iepazistināt skolas skolotājus ar magic school iespējām, izmzntot MI iespējas. 

Pūķa gada sagaidīšana
Sat, Feb 10, 2024 7:00 AM

Mākslīgā intelekta pielietošana Pūķa gadā.