Καλό καλοκαίρι με Al

From Wednesday, May 24, 2023 6:00 PM
to Tuesday, June 13, 2023 12:00 AM

Extracurricular activities of the parents' association of the 22nd primary school and kindergarten

Open in-person activity

stratonikiniki6@gmail.com

Greek

Dimosthenous 19,65404,Kavala,GRC

Οι μαθητές  θα χρησιμοποιήσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να ευχηθούν "Καλό καλοκαίρι" και "Χαρουμενες διακοπές" σε διάφορες γλώσσες του κόσμου.

 

 

    Pre-primary education Primary school
    Artificial intelligence

Nearby upcoming activities:

"Βραχιόλια φιλίας (Friendship bracelets)"
Thu, Oct 12, 2023 9:00 AM

Οι μαθητές/τριες αξιοποιώντας έννοιες της κωδικοποίησης (αλγόριθμους, ακολουθία, επανάληψη, επέκταση) δημιουργούν "Βραχιόλια Φιλίας" από χάντρες 3 διαφορετικών χρωμάτων και τα χαρίζουν σε κάποιον/κάποια φίλο/η.

Ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να ζωγραφίσουν σε ένα φύλλο χαρτιού τον κώδικα που θα χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν το δικό τους βραχιόλι. Τους δίνεται η οδηγία, να χρωματίσουν 3 χάντρες με τρία συγκεκριμένα χρώματα, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδοχή: κόκκινο, μπλε, κίτρινο, και μια 4η χάντρα με ένα, από τα 3 αυτά χρώματα που θα επιλέξουν. Θα συνεχίσουν την ακολουθία επαναλαμβάνοντας το μοτίβο που δημιουργήθηκε: κόκκινο, μπλε, κίτρινο, επιλογή ενός από τα τρία χρώματα, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, το χρώμα επιλογής, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, το χρώμα επιλογής, κ.ο.κ.

Στη συνέχεια, κάθε μαθητής/τρια ακολουθώντας τον παραπάνω κώδικα, έτσι όπως τον έχει αποτυπώσει στο χαρτί, δημιουργεί ένα βραχιολάκι φιλίας, χρησιμοποιώντας χρωματιστές χάντρες αντίστοιχων χρωμάτων.

Τέλος, τίθενται τα ερωτήματα, αν τα βραχιολάκια είναι όμοια ή διαφέρουν μεταξύ τους, γιατί διαφέρουν και τι συμβαίνει όταν αλλάζει το χρώμα επιλογής.

Η ανταλλαγή των βραχιολιών φιλίας μεταξύ των παιδιών ενδυναμώνει την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τους, εμπλουτίζοντας τη δραστηριότητα του προγραμματισμού! Καλή επιτυχία!

Κώδικες επικοινωνίας & κρυπτογραφημένα μηνύματα
Fri, Oct 20, 2023 9:00 AM
Μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης  του Μουσικού Γυμνασίου Λιβαδειάς αναγνωρίζουν «κώδικες επικοινωνίας»  από την καθημερινή τους ζωή.
Δημιουργούν και δοκιμάζουν νέα συστήματα αναπαράστασης και κωδικοποίησης δεδομένων, χωρίς Η.Υ. σε cs-unplugged εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 
Πραγματοποιούν δική τους κωδικοποίηση για το ελληνικό αλφάβητο και επικοινωνούν μεταξύ τους με απλές καθημερινές λέξεις και φράσεις, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένα μηνύματα που βασίζονται στον δικό τους κώδικα επικοινωνίας. 
Προγραμματίζω- νιώθω-μαθαίνω
Sun, Oct 15, 2023 10:00 AM

Τα παιδιά θα αναγνωρίσουν όχι μόνο τα δικά τους συναισθήματα αλλά και των υπολοίπων μιας ομάδας. Θα μάθουν να τα εκφράζουν και να ερμηνεύουν το λόγο που νιώθουν το συγκεκριμένο συναίσθημα. Οι δραστηριότητες θα έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα και  θα συνδέσουν  τη συναισθηματική νοημοσύνη με τον προγραμματισμό. Έτσι, τα παιδιά μέσα από διαδικασίες μάθησης  θα εξοικειωθούν με το bee bot και θα μάθουν να δίνουν απλές οδηγίες. Θα καλλιεργήσουν την κριτική τους καθώς θα συζητούν αν οι οδηγίες που έχουν δοθεί είναι σωστές ή λανθασμένες.