Safer Internet "sicheres Passwort"

From Friday, July 7, 2023 12:00 AM
to Friday, July 7, 2023 11:59 PM

Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe [Rohrbach]

Other

Akademiestraße 12, 4150 Rohrbach

SchülerInnen wurden im Rahmen von Safer Internet auf Bedeutung und Wichtigkeit des Passworts geschult

Nearby upcoming activities:

Programujeme Sphero Mini
Sat, Sep 30, 2023 3:00 PM
Tento projekt bude naše první setkán s robotickou u koulí Sphero Mini. Projekt budeme realizovat na naší oddílové výpravě během září. Lektor dětem ukáže, jak robotická koule funguje, a jak se ovládá. Následně dětem předvede prostředí Sphero Edu a ukáže jim, jak lze robotickou kouli programovat. Cílem je seznámit děti se základními vlastnostmi robotické hračky a ukázat jim, jak ji lze pomocí prostředí Sphero Play ovládat a pomocí prostředí Sphero Edu programovat. Děti se následně rozdělí do skupin (max. 4 děti) a budou programovat své Sphero. Cílem každého týmu bude naprogramovat kouli tak, aby se dokázala vyhnout předem připraveným překážkám na zemi. V závěru proběhne soutěž o nejrychlejší průjezd místností. Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou děti z našeho turistického oddílu ve věku 8-16 let. Již z minulosti máme zkušenosti s tím, že i když se v našem případě jedná o poměrně věkově různorodou skupinu, děti si navzájem pomohou a vysvětlí si principy programování. Zkušenější děti pomohou mladším převážně s programováním pomocí barevných kódů, při akcích je vždy velká legrace. Následně budou pracovat v týmech na svých projektech. Jedinečnost akce: Akce je jedinečná tím, že se děti poprvé setkají s tímto typem robota. Poznají nové programovací prostředí Sphero Edu a naučí se v něm základní příkazy. Při práci v týmu využívají metodu vzájemného učení a metodu pokus/omyl a postupné zlepšování návrhů. Harmonogram akce: Program budeme realizovat během oddílové výpravy v září, kde jsme s dětmi celkem 4 dny. Akce v délce 4 hodin se bude účastnit 1 skupina po celou dobu. Sobota 30.9. 15:00-16:00 - seznámení s robotickou koulí Sphero Mini, ukázka ovládání pomocí aplikace Sphero Play. Ukázka systému Sphere Edu. 16:00-17:00 - Práce v týmech, drobné programovací úkoly a programování Sphero Mini. Základní povely pomocí blokového programování. Následuje pauza na večeři 18:00-19:00 - Práce v týmech, programování Sphero Mini na co nejrychlejší průjezd překážkové dráhy. 19:00-20:00 - Závěrečné závody přes překážkovou dráhu. Souboj více robotů. Aktivitu můžeme realizovat i s menšími dětmi do večerních hodit, protože jsme na akci po dobu 4 dnů a další program můžeme přizpůsobit.
Cloudflight Coding Contest (CCC) in JKU HS1, Linz
Fri, Oct 20, 2023 10:00 AM

Hello all coding enthusiasts, 

For the 38th time we are organising the Coding Contest (CCC), one of the biggest competitions of its kind in the world. 

In Linz, JKU HS1 is getting ready to create an exceptional experience for you.

The CCC is first of all about the celebration of coding and coders, and the supporting community. We code together - we grow together. 

Our team has prepared three unique (and very engaging!) games for you. Just as in your favourite video game: with every level you are closer to the goal. 

You can choose competing in team (up to 4 or 3 people, depending on track). Just create one on the platform and invite your friends. 

We have opened more than 40 on-site locations for you, as well as The Web track. Check them out!

 

Female Coders Studygroup
Wed, Oct 4, 2023 6:00 PM
Inhalte: * je nach wahl des tutorials: python, html/css, javascript oder eigene Projektideen Methoden: * freies Arbeiten an vorgestellten Tutorials und eigenen Projekten * Unterstützung durch erfahrene Mentorinnen vor Ort Ziele: * Teilnehmerinnen mit gleichinteressierten verbinden * Unterstützung bei Herausforderungen vor Ort * Einführung in Programmiersprachen Zielgruppe: * Mädchen und Frauen ab 15 Jahren * besonders Studentinnen Besonders: * niederschwelliger, kostenfreier Zugang um die Welt des Programmierens zu entdecken * weniger Hemmungen Fragen zu Stellen und Dinge zur probieren dadurch dass es ein Event rein für weiblich gelesene Personen ist * Safe Space zum Entdecken & Probieren Anmeldung via meetup: * https://www.meetup.com/female-coders-linz/events/295888511/