Climate change SOS

From Sunday, October 2, 2022 8:00 AM
to Wednesday, May 31, 2023 11:00 PM

ObU "Jordan Jovkov"

Open online activity

Bulgarian

online

With my students were preparing pixel coding for our project Climate change SOS. We hope you like it! Have fun!

    Pre-primary education Primary school
    Web development Art and creativity

Nearby upcoming activities:

Светофар с Python
Wed, Oct 18, 2023 3:00 PM
Създаване на програма, която сменя цветовете на светофар през определен период от време. Използване на графична библиотека Turtle. Демонстрация пред ученици от 5 - 12 клас на разпознаване на образ.
Разработване на експертни системи
Tue, Oct 17, 2023 3:00 PM
Разработване на експертни системи, чрез micro:bit и arduino. Описание на технологични характеристики на платката micro:bit, програмиране на платката чрез JAVA SCRIPT
Състезателна информатика
Mon, Oct 16, 2023 3:00 PM
Демонстрация пред ученици от 5-12 клас на основни програмистки техники, водещи до създаване на ефективни приложения чрез езика C++.