Matematyka z Photonem

From Monday, December 5, 2022 12:00 AM
to Friday, December 9, 2022 12:00 AM

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu

Open in-person activity

Polish

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu, ulica Oj. św. Jana Pawła II, 34-470, Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski, Woj. Małopolskie, POL

Uczniowie otrzymają zestaw działań. Będą miały za zadanie zaprogramowanie robota w taki spośób aby z pozycji 0 przemieścił się do pozycji wyznaczonej wybranej przez nauczyciela i wykonanie tego kroku zasygnalizował zmianą koloru czułków na niebieski, a następnie przemieścił się na pozycję, która będzie wynikiem działania, zaś wykonanie drugiego kroku zasygnalizuje kolorem czerwonym i okrzykiem radości.

    Primary school
    Robotics

Nearby upcoming activities:

Warsztaty programowania- lego robotyka, i SP52
Sat, Oct 7, 2023 12:00 AM

Spotykam się z uczniami raz w tygodniu. Są to zajęcia z legorobotyki.

zajęcia robotyki i programowania
Mon, Sep 4, 2023 8:00 AM

Podczas dodatkowych zajęć robotyki i programowania uczniowie klas czwartych i piątych będą uczyć się programować roboty oraz postacie komputerowe. Będą tworzyć modele robotów, które następnie sporóbują zaprogramować. W ramach zajęć będą również uczyć się modelowania 3D.

Code week ZŠ Lichardova
Mon, Nov 20, 2023 8:00 AM

Pedagógovia informatiky na Základnej škole Lichardova 24, Žilina, získavajú nové znalosti v obalsti blkokového programovania prostredníctvom webinárov a školení. Dané znalosti sa aplikujú do vzdelávacieho procesu. Žiaci na základe nadobudnutých znalostí sa naučia blokovému programovaniu s využitím multimediálneho obsahu.