Matematyka z Photonem

From Monday, December 5, 2022 12:00 AM
to Friday, December 9, 2022 12:00 AM

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu

Open in-person activity

Polish

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu, ulica Oj. św. Jana Pawła II, 34-470, Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski, Woj. Małopolskie, POL

Uczniowie otrzymają zestaw działań. Będą miały za zadanie zaprogramowanie robota w taki spośób aby z pozycji 0 przemieścił się do pozycji wyznaczonej wybranej przez nauczyciela i wykonanie tego kroku zasygnalizował zmianą koloru czułków na niebieski, a następnie przemieścił się na pozycję, która będzie wynikiem działania, zaś wykonanie drugiego kroku zasygnalizuje kolorem czerwonym i okrzykiem radości.

    Primary school
    Robotics

Nearby upcoming activities:

Kodowanie, Robotyka i programowanie
Sun, Nov 20, 2022 12:00 AM

W ramach zajęć podejmiemy próby wykorzystania klocków VEX IQ oraz kodowanie w ramach zajęć świetlicowych.

Programujme spolu
Sun, Oct 23, 2022 8:00 AM

V rámci projektu zrealizujeme štyri rôzne aktivity pre rôzne vekové skupiny žiakov. Aktivity budú zamerané na základy programovania, prácu s jednoduchými programovacími zariadeniami BEETBOT a MICROBIT.

Roboty i programowanie
Sun, Oct 8, 2023 8:00 AM

W ramach zajęć robotyki i programowania wykorzystamy zestawy LEGO WeDo 2.0, ponadto zabawę z mbot ranger robot.

Zajęcia z programowania i kodowania oparte będą na aktywnościach w Scratch z wykorzystaniem kontrolerów ruchu, Blockly oraz Light bot dla najmłodszych.