Problem algorytmiczny

From Monday, November 21, 2022 12:00 AM
to Thursday, December 22, 2022 9:00 AM

Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

Open in-person activity

Polish

ulica Stefana Okrzei 3, 87-600, Lipno, Lipnowski, Kujawsko-Pomorskie, POL

Uczniowie w grupach zgłaszają problem algorytmiczny, podają najlepsze narzędzia do jego rozwiązania oraz pomysły na rozwiązanie problemu

http://zstlipno.edu.pl

    Secondary school
    Software development

Nearby upcoming activities:

Słoneczne kodowanie
Sun, Oct 8, 2023 8:00 AM

Planujemy szereg warsztatów, zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, przynajmniej jedne zajęcia w grupie: 

- robotyka

- kodowanie

- rozwijanie kreatywności 

- zachęcanie do różnorodności i poszukiwania nowych oryginalnych rozwiązań

Kodowanie na kartce w kratkę
Wed, Oct 11, 2023 9:00 AM

Uczniowie podejmą wyzwanie kodowania czarno-białych obrazków na kartkach w kratkę. Poznają dwa sposoby kodowania w w/w zakresie. Przygotują własne pracę opisując je kodem.

wiedza tAIemna? sztuczna inteligencja dla każdego!
Sat, Oct 21, 2023 10:00 AM
Rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że coraz bardziej zaawansowane jej osiągnięcia są dostępne dla szerokich grup odbiorców. Jednakże, w parze za nowinkami technologicznymi nie podąża wiedza dotycząca tego, jak ich właściwie używać, jakie są ich ograniczenia, oraz gdzie należy zachować szczególną uwagę. Przez społeczeństwo ciągle przetacza się dyskusja dotycząca właściwego korzystania z social mediów oraz ich wpływu na nasze życie społeczne, ale także zdrowie, zarówno psychiczne jak i fizyczne. Obecnie każdy może korzystać z dobrodziejstw sztucznej inteligencji, nie do końca rozumiejąc sposoby jej działania oraz metody, jakimi uzyskuje wyniki. Ta swoista 'czarna magia' powoduje, że mamy skłonność zawierzać poprawność uzyskiwanych rezultatów bez ich weryfikacji. Podstawa programowa z informatyki nie została we właściwy sposób dopasowana do radzenia sobie w cyfrowym świecie przez uczniów. Prowadzi do jawnego wykluczenia cyfrowego, szczególnie wśród dzieci nieposiadających obeznanych w technologii rodziców lub rodzeństwa, zwiększa także szansę na doświadczenie dezinformacji. Naszym wydarzeniem chcemy to zmienić. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się ze schematem myślowym, jaki przyświeca modelom AI. Za pomocą gier stacjonarnych oraz przykładów z wykorzystaniem prostych gier komputerowych zapoznają się z procesami uczenia oraz walidacji modeli sztucznej inteligencji. Wszystkie kroki oraz główne założenia jakie są wymagane (podział danych na zbiory uczący i testowy, walidacja modeli, wymagania dużej ilości danych) wyprowadzone zostaną jako wnioski z ćwiczeń i doświadczeń, co pozwoli na intuicyjne zrozumienie problemu. Warsztat podzielony będzie na 3 90-minutowe bloki. Każdy z nich porusza inny aspekt działania sieci - ich schemat budowy, sposób nauki i walidacji oraz część empiryczną, gdzie zostaną zaprezentowane przykłady sieci oraz fragment pozwalający na budowę własnego modelu przez uczniów. Wydarzenie pozwala wziąć udział w szkoleniu każdemu, niezależnie od wiedzy informatycznej i posiadanego sprzętu. Walczymy w ten sposób z wykluczeniem ekonomicznym osób z rodzin o niższym statusie majątkowym. Organizator, dzięki współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK udostępnia właściwą infrastrukturę, co pozwala wziąć udział każdemu zainteresowanemu. Zajęcia prowadzone będą przez analityków danych z Ośrodka Analiz Statystycznych UMK, którzy na co dzień pracują z nowoczesnymi technologiami, a także posiadają doświadczenie szkoleniowe.