Nowe technologie w naszym życiu.

From Wednesday, November 23, 2022 9:30 AM
to Wednesday, November 23, 2022 11:00 AM

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu

Open in-person activity

psp.pisz@onet.pl

Polish

ulica Adama Mickiewicza 41, 12-200, Pisz, Piski, Warmińsko-Mazurskie, POL

W czasie zajęć  z uczniami klasy IV będzie wykorzystany sprzęt, który szkoła otrzymała z MEN w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Głównym celem lekcji będzie zapoznanie uczniów z zasadą działania drukarki 3D, obsługą urządzenia, a także zapoznanie z programami służącymi do wykonywania wydruków 3D.

Uczniowie w czasie zajęć wykonają wydruk przedmiotów związanych z działalnością szkoły.

http://www.psp.pisz.pl

    Primary school
    3D printing

Nearby upcoming activities:

Projekt Pro-Log
Mon, Oct 30, 2023 12:00 AM

W ramach projektu Pro-Log organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej uczniowie będą budować roboty z Lego Prime, a następnie programować w aplikacji Lego Spike.

Projekt #SuperKoderzy
Sun, Sep 3, 2023 12:00 AM

W ramach projektu #SuperKoderzy organizowanego przez Fundację Orange uczniowie projektują w programie Tinkercad, a następnie drukują swoje pomysły na drukarce 3d.

Odkoduj swoje emocje
Mon, Oct 9, 2023 9:00 AM

Zajęcia czytelnicze połączone z zabawami w kodowanie. Poznanie emocji bohaterów opowiadania "Złość mówi dość". Zabawy w kodowanie z użyciem maty do kodowania oraz zakodowanych puzzli i kodów QR.