Nowe technologie w naszym życiu.

From Wednesday, November 23, 2022 9:30 AM
to Wednesday, November 23, 2022 11:00 AM

Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszu

Open in-person activity

psp.pisz@onet.pl

Polish

ulica Adama Mickiewicza 41, 12-200, Pisz, Piski, Warmińsko-Mazurskie, POL

W czasie zajęć  z uczniami klasy IV będzie wykorzystany sprzęt, który szkoła otrzymała z MEN w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Głównym celem lekcji będzie zapoznanie uczniów z zasadą działania drukarki 3D, obsługą urządzenia, a także zapoznanie z programami służącymi do wykonywania wydruków 3D.

Uczniowie w czasie zajęć wykonają wydruk przedmiotów związanych z działalnością szkoły.

http://www.psp.pisz.pl

    Primary school
    3D printing

Nearby upcoming activities:

Projekt Pro-Log
Mon, Oct 30, 2023 12:00 AM

W ramach projektu Pro-Log organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej uczniowie będą budować roboty z Lego Prime, a następnie programować w aplikacji Lego Spike.

Projekt #SuperKoderzy
Sun, Sep 3, 2023 12:00 AM

W ramach projektu #SuperKoderzy organizowanego przez Fundację Orange uczniowie projektują w programie Tinkercad, a następnie drukują swoje pomysły na drukarce 3d.

Projektowanie i tworzenie robotów
Sun, Oct 29, 2023 8:00 AM

Uczniowie w ramach aktywności mają za zadanie zaprojektować, wydrukować, złożyć i zaprogramować w języku C własnego robota. Wykorzystywane są mikrokontrolery Arduino oraz zestawy czujników i elementy wykonawcze jak np. silniki.