Οδηγώ το ρομπότ στο βιβλίο που θέλω να δανειστώ!

From Thursday, October 20, 2022 9:30 AM
to Friday, June 9, 2023 2:00 PM

20° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Open in-person activity

Greek

ΔΟΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 20° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 

Τα νήπια προκειμένου να δανειστούν ένα βιβλίο από την Ψηφιακή Δανειστική Βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ζάρια, να "σπάσουν" τον κώδικα, να μετρήσουν δηλαδή τα "σημαδάκια" που υπάρχουν πάνω σε αυτά, με σκοπό να ανακαλύψουν τη διαδρομή και στη συνέχεια να προγγραματίσουν το ρομπότ (beebot) να την ακολουθήσει. Υπολογίζουν επομένως τον αριθμό των βημάτων που πρέπει να κάνει  το ρομποτάκι για να φτάσει στη  θέση που βρίσκεται το βιβλίο που θα δανειστούν. Στο τέλος  αποτυπώνουν στο χαρτί τη διαδρομή που ακολούθησε η μελισσούλα – ρομπότ. 

 

    Pre-primary education
    Unplugged activities

Nearby upcoming activities:

Προγραμματισμός στο περιβάλλον διερμηνευτή της γλώσσας.
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Προγραμματισμός στο περιβάλλον διερμηνευτή της γλώσσας.

We Code for a Sustainable World
Mon, Oct 17, 2022 8:30 AM

With this coding activity, we aim to use students' coding skills to support sustainability. A sustainable life is very important to protect our world. We can use technology positively and efficiently to support this. We organize this event to increase our students' awareness of sustainability and to develop their computational thinking skills at the same time. 

Προγραμματίζω στο περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας"
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Οι μαθητές της Β΄τάξης Λυκείου μαθαίνουν να προγραμματίζουν, αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και εξοικειώνονται με τις βασικές προγραμματιστικές δομές αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας".