DIGITALNICA

From Tuesday, October 18, 2022 12:00 AM
to Tuesday, February 28, 2023 10:00 AM

VRTEC HRASTNIK

Open in-person activity

Slovenian

Vrtec Hrastnik Oe Sonček, Cesta padlih borcev, 1430, Hrastnik, SVN

ZAČETNO KODIRANJE.

    Employed adults
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

lSTEAM Critical thinking, Crativity, Collaboration and Communication for problem solving from early childhood
Sun, Sep 1, 2019 12:00 AM

Rdeča nit projekta Majhni STEAMerji je spodbujanje kritičnega razmišljanja, kreativnosti, sodelovanja in ustvarjalnosti od zgodnjega otroštva, pa vse do adolescence. Udeleženci bodo z izobraževalnimi obiski na delovnem mestu krepili razvoj ključnih kompetenc, kot so digitalne kompetence, večjezične kompetence, podjetniško miselnost, sodelovalno učenje, kritično mišljenje in kreativnost. V angleškem prevodu smo si zamislili akronim LSTEAM (Little STEAMers) four C's (foster the development of the four C's: Creativity, Critical Thinking, Collaboration and Communication from early childhood to adolescence). Še posebej pomembno se nam zdi sodelovanje na področju znanosti, tehnologije, inženiringa, umetnosti in matematike (STE(A)M, science, technology, engineering, arts and maths). Po naših izkušnjah je STEM brez A (umetnosti) pust in nezanimiv, sploh pri mladih! Posredno bomo znotraj STE(A)M zasledovali tudi okoljske cilje, tako da bomo obravnavali probleme povezane z ozaveščanjem o okoljskih izzivih in izzivih, povezanih s podnebnimi spremembami.

Visualizer in allen Fächern
Fri, Jul 7, 2023 12:00 AM
Schreiben, Lesen, Rechnen, Zeichnen, Bilder zeigen, aus dem Buch Illustrationen darstellen mittels Visualizer
Anton-App in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht
Fri, Jul 7, 2023 12:00 AM
Die Kinder lernen am Computer und zu Hause (online) die aufgegebenen Arbeitsaufträge (Pin) via Anton App