Create your running code line congratulation

From Friday, October 14, 2022 7:00 AM
to Saturday, December 31, 2022 12:00 AM

Coding school Datorium

Open online activity

info@datorium.eu

English

online

Students create their running code line project by using github and imported HTML file. 

Lesson plan in English and Latvian avaiable here:  https://docs.google.com/document/d/1_H6XEwwkdnKLNaA5kuolLcqjua7z0RQvpIanI5Djkhk/edit?usp=sharing 

Skolēni veido savu skrienošās kodu rindas projektu izmantojot github un importētu HTML failu. 

 

 

https://datorium.eu

    Secondary school Higher Education
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

Piešiu programuodamas
Tue, Oct 18, 2022 1:00 PM

Veikla integruota su dailės pamoka. Veiklos metu vaikai susipažįsta su kodavimo kalba. Atliaka užduotis su algoritmais ir atpažįstą užkoduotą piešinę. Naudodami tangoramas patys kuria užduotis.

BeeBot-ide kasutamine
Sun, Oct 2, 2022 12:00 AM

BeeBot- idega tegevused 1.klassile ja 4.klassile

Kodowanie i programowanie na ekranie i dywanie.
Mon, Nov 7, 2022 12:00 AM

W każdy wtorek w naszej klasie odbywają się  zajęcia  rozwijające zainteresowania z informatyki. Nauka programowania,kodowania wspomaga właściwy rozwój dziecka nie tylko pod względem technicznym, ale także psychicznym i emocjonalnym.Zatem uwielbiamy takie  działania i chętnie pokażemy nasze umiejętności dodając kolejne wydarzenia na mapie aktywności...