402 programuje

From Monday, October 10, 2022 8:00 AM
to Monday, October 24, 2022 12:00 AM

Szkoła Podstawowa nr 402

Invite-only in-person activity

Polish

ulica Jana Nowaka-Jezioranskiego, 03-984, Praga-Poludnie, Warszawa, Woj. Mazowieckie, POL

Klasy 1-3 w Tygodniu Kodowania podejmą różne działania związane z kodowaniem i programowaniem. Będziemy kodować na kartce, tablicy inteaktywnej, z ozobotami z także ze Scotti Go. To będą intensywne dwa tygodnie ćwiczenia kluczowych kompetencji. 

    Primary school
    Basic programming concepts Robotics Unplugged activities

Nearby upcoming activities:

Hackathon "Kreujemy Programistyczną Zabawkę dla Dzieci"
Fri, Aug 16, 2024 12:00 PM
Hackathon "Kreujemy Programistyczną Zabawkę dla Dzieci" to innowacyjne wydarzenie, które ma na celu stworzenie interaktywnej zabawki edukacyjnej, wprowadzającej najmłodszych w świat programowania. Skierowany do licealistów i studentów kierunków technicznych, hackathon stanowi platformę, gdzie młodzi inżynierowie i programiści mogą współpracować, wykorzystując różne języki programowania do realizacji nowatorskich pomysłów. Etapy Hackathonu: Inicjacja i Burza Mózgów: Uczestnicy rozpoczynają od sesji kreatywnej burzy mózgów, dzieląc się pomysłami na zabawkę programistyczną. Najbardziej obiecujące koncepcje zostają wybrane do dalszej realizacji. Formowanie Zespołów i Planowanie: Uczestnicy formują zespoły, które opracowują szczegółowe plany swoich projektów. Każdy zespół definiuje funkcjonalności zabawki oraz technologie i języki programowania, które będą używane. Projektowanie i Programowanie: Zespoły przystępują do projektowania i programowania swoich prototypów. Wykorzystują różne języki programowania, takie jak Python, JavaScript, C++ czy Scratch, aby stworzyć interaktywne i edukacyjne funkcje zabawki. Prototypowanie i Testowanie: Uczestnicy budują pierwsze prototypy zabawek, testują je i zbierają feedback. Na podstawie wyników testów wprowadzają poprawki i usprawnienia, dążąc do stworzenia optymalnego produktu. Prezentacja i Ocena: Hackathon kończy się prezentacją gotowych projektów przed komisją ekspertów z dziedziny edukacji i technologii. Najlepsze projekty otrzymują oceny i mogą być dalej rozwijane. Cele Hackathonu: Rozwój Umiejętności Technicznych: Uczestnicy zdobywają praktyczne doświadczenie w programowaniu, projektowaniu i prototypowaniu urządzeń. Promowanie Współpracy i Kreatywności: Hackathon wspiera współpracę zespołową oraz kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Innowacje Edukacyjne: Powstają innowacyjne rozwiązania, które pomagają dzieciom w nauce programowania w sposób zabawny i interaktywny. Grupa Docelowa: Licealiści i studenci kierunków technicznych, zainteresowani technologią, programowaniem i edukacją, mają okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu, aby rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. Korzyści z Uczestnictwa: Hackathon "Kreujemy Programistyczną Zabawkę dla Dzieci" to doskonała okazja do praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, rozwijania umiejętności pracy zespołowej oraz tworzenia nowatorskich narzędzi edukacyjnych, które mogą inspirować młodsze pokolenie do nauki programowania
"Od Scrollowania do Kreowania"
Mon, Aug 12, 2024 10:00 AM
Warsztaty "Od Scrollowania do Kreowania" zostały stworzone, aby pomóc nastolatkom, którzy zmagają się z uzależnieniem od telefonu i mediów społecznościowych, przekierować swoją energię na wartościowe, edukacyjne i rozwijające zajęcia. Celem programu jest pokazanie uczestnikom, jak wykorzystać nowoczesne technologie do twórczego rozwoju, zamiast bezmyślnego scrollowania w mediach społecznościowych. Podczas warsztatów, uczestnicy poznają: Sztuczną Inteligencję w Projektowaniu Grafiki: Nauczą się, jak wykorzystać narzędzia AI do tworzenia imponujących projektów graficznych. Dowiedzą się, jak za pomocą AI można generować obrazy, edytować fotografie i tworzyć grafiki na potrzeby różnych projektów. Modelowanie 3D z Blenderem: Uczestnicy poznają podstawy modelowania 3D, co otworzy przed nimi drzwi do świata animacji, gier komputerowych i wirtualnej rzeczywistości. Nauczą się, jak tworzyć trójwymiarowe modele, tekstury i animacje, rozwijając przy tym swoje umiejętności techniczne i kreatywne. Cele Warsztatów: Redukcja Uzależnienia od Telefonu: Pokazanie alternatywnych, wartościowych form spędzania czasu, które mogą zająć miejsce bezproduktywnego scrollowania. Rozwój Umiejętności: Uczestnicy zdobywają cenne umiejętności w zakresie grafiki komputerowej i modelowania 3D, które mogą być przydatne w przyszłej karierze. Inspiracja i Motywacja: Warsztaty mają na celu zainspirowanie uczestników do aktywnego poszukiwania i rozwijania swoich pasji w dziedzinie technologii i sztuki. Twórcze Wyrażanie Siebie: Nauka wykorzystania nowoczesnych narzędzi technologicznych do twórczego wyrażania swoich pomysłów i emocji. Dla Kogo? Warsztaty są przeznaczone dla nastolatków, którzy spędzają zbyt dużo czasu na telefonie i w mediach społecznościowych, oraz dla tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności technologiczne i artystyczne. Dlaczego Warto? Uczestnictwo w warsztatach "Od Scrollowania do Kreowania" to inwestycja w przyszłość. Zamiast marnować czas na bezproduktywne aktywności, uczestnicy nauczą się cennych umiejętności, które mogą przynieść korzyści przez całe życie. Warsztaty te to nie tylko nauka, ale także zabawa i inspiracja do twórczego rozwoju.
"Warsztaty Arduino dla Zaawansowanych: Letnia Akademia Innowacji"
Wed, Aug 21, 2024 11:00 AM
Warsztaty Arduino dla Zaawansowanych są dedykowane uczniom, którzy mają już podstawową wiedzę na temat platformy Arduino i chcą pogłębić swoje umiejętności w zakresie elektroniki, programowania oraz tworzenia zaawansowanych projektów. Nasz program ma na celu zainspirowanie uczestników do innowacyjnego myślenia i wykorzystania technologii do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Podczas warsztatów, uczestnicy będą: Pracować nad skomplikowanymi projektami, takimi jak interaktywne instalacje artystyczne. Zajęcia będą obejmować pełny cykl projektowy, od koncepcji, przez prototypowanie, aż po finalną implementację. Integracja z Nowoczesnymi Technologiami: 1. Uczyć się integrować Arduino z innymi technologiami, takimi jak Internet Rzeczy (IoT), systemy rozpoznawania głosu, czy technologie komunikacji bezprzewodowej. 2. Zdobywać umiejętności w zakresie programowania mikrokontrolerów i korzystania z zaawansowanych czujników oraz modułów. Praktyczne Zastosowanie i Innowacja: 1. Rozwijać projekty, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w codziennym życiu, przemyśle czy sztuce. 2. Eksperymentować z różnymi rozwiązaniami technologicznymi, ucząc się na błędach i doskonaląc swoje umiejętności. Cele Warsztatów: 1. Rozwój Umiejętności Technicznych: Uczestnicy pogłębią swoją wiedzę z zakresu elektroniki, programowania i prototypowania. Innowacyjne Myślenie: Warsztaty będą promować kreatywne podejście do rozwiązywania problemów za pomocą nowoczesnych technologii. 2. Praktyczne Doświadczenie: Uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie w realizacji zaawansowanych projektów technologicznych. Dla Kogo? Warsztaty są przeznaczone dla młodych pasjonatów technologii, którzy mają już podstawowe doświadczenie z Arduino i chcą rozwijać swoje umiejętności na wyższym poziomie.