KÜRESEL İKLİM KRİZİNE KARŞI KODLUYORUZ

From Sunday, October 9, 2022 12:00 AM
to Sunday, March 12, 2023 12:00 AM

ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ KODLUYOR

Open in-person activity

ilknurlevent01@gmail.com

Turkish

Toros, Ali Sepici Bulvarı, 01170, Çukurova, Adana, TUR

Dünya gündemine bakıldığı zaman küresel ısınma tüm devletler açısından en önemli çevre sorunlarının başında gelmekte olduğu görülmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi küresel ısınmayı önlemede sera gazı salınımının azaltılması, fosil yakıt kullanımı azaltılarak bunun yerine yenilenebilir enerjilerin kullanması, dünyadaki yeşil alanı artırmak için orman alanlarının çoğaltılması, çarpık kentleşme ve hızlı nüfus artışının önüne geçilmesi, çevreye zarar vermeyen geri dönüşümü olabilen ürünlerin kullanılması gibi önlemler önerilmektedir. Ancak bu önlemler tek başına yeterli değildir. Küresel ısınma sorununun, bu önlemlere ilaveten bilinçli bir toplum ile aşılabileceği unutulmamalıdır. Hiç kuşkusuz bilinçli toplumun oluşumunda eğitimcilere büyük görevler düşmektedir. Küresel ısınmanın çevreye ve canlılara zararları, olası sonuçları hakkında insanlar bilinçlendirilmelidir. Çevre bilinci ile 10 yetiştirilen nesillerin gelecekte daha az çevre sorunları ile karşılaşması muhtemeldir. Küresel ısınma gibi çevre sorunları ancak bilinçli bir nesille aşılabilir. Bunun içinde gençlerin en sevdiği dijital platformlarda kodlayarak farkındalığı arttırmaya çalışmaya devam edeceğiz. 

    Primary school
    Motivation and awareness raising

Nearby upcoming activities:

KOA KARDEŞ
Mon, Oct 4, 2021 1:00 PM

KODLAMA ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.

MATeMA Tik
Sun, Sep 10, 2023 8:00 AM

Matematik Seferberliği ile ilgili bilgisayarı kodlama etkinliği yapılacaktır. 

Atam Kodluyorum
Tue, Nov 1, 2022 8:30 AM

AB Kod Haftası , kodlama ve dijital okuryazarlığı eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde herkesin ayağına getirmeyi amaçlayan bir taban girişimidir.

Öğrencilerin Kodlamayı öğrenmeleri onların çevrelerindeki hızla değişen dünyayı daha iyi anlamalarına,  teknolojinin nasıl çalıştığına dair biraz ufuklarının genişlemesine ve yeni fikirlerle becerilerini dahada geliştirmelerine olanak sağlamış olacağız.

Bizde CodeWeek Kod Haftası adı altında okulumuz 5.sınıf ve 6. sınıf öğrencileri ile Bilgisayarsız kodlama etkinlikleri yaparak yıl sonunda şenlik düzenlemeye karar verdik.