Lesbox/workshop/online materiaal A2

From Sunday, January 1, 2023 10:00 AM
to Thursday, July 13, 2023 5:00 PM

CodeWeekNL

Invite-only in-person activity

Dutch

Zonnehof 2, 5721 AZ Asten

Leerkrachten gaan met hun klas aan de slag met het componeren van eigen percussiealgoritmes.

https://www.prodaswilik.nl

    Pre-primary education
    Basic programming concepts Web development Mobile app development Software development Data manipulation and visualisation Robotics Hardware Other Unplugged activities Playful coding activities Art and creativity Visual/Block programming Game design Internet of things and wearable computing 3D printing Augmented reality Artificial intelligence Motivation and awareness raising Promoting diversity

Nearby upcoming activities:

Digitale Kennis Van Afropean Jongeren Vergroten
Sat, Oct 21, 2023 1:00 PM
Het project "Digitale Kennis Van Afropean Jongeren Vergroten" heeft als belangrijkste doel het versterken van de digitale competenties van Afropean jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud. Met dit project wil Stichting Afropeans deze kloof verkleinen door jongeren de kans te geven hun digitale competenties te vergroten en hen te ondersteunen bij het ontdekken van de mogelijkheden die digitale technologieën bieden voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Doelstellingen: - Het bieden van toegankelijke en praktijkgerichte workshop en training over digitale vaardigheden, zoals digitale communicatie, mediawijsheid, online samenwerking en privacybescherming. - Het vergroten van de digitale zelfredzaamheid van jongeren, door hen te leren hoe ze digitale technologieën effectief kunnen inzetten voor educatieve en persoonlijke doeleinden. - Het stimuleren van interesse in de technologie en digitale beroepen, om zo de instroom van jongeren in relevante technologische opleidingen en banen te bevorderen. - Het bereiken van een diverse groep jongeren, met speciale aandacht voor kansarme jongeren en jongeren met een migratieachtergrond. - Het verbeteren van hun digitale geletterdheid, zodat ze kritisch en verantwoord kunnen omgaan met technologie en digitale informatie Uitvoering en activiteiten: Om de gestelde doelen te bereiken, zijn de volgende activiteiten gepland: a) Organiseren van een eendaagse workshop en training: We zullen een workshop en training opzetten die jongeren de basisprincipes van digitale technologieën bijbrengen en praktische vaardigheden ontwikkelen. Deze workshops zullen interactief en laagdrempelig zijn, zodat alle jongeren kunnen deelnemen, ongeacht hun voorkennis. b) Ondersteuning en begeleiding: We zullen begeleiding bieden aan jongeren die extra ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden, bijvoorbeeld door middel van mentoring of coaching. Beoogde resultaten: Met het project "Digitale Kennis Van Afropean Jongeren Vergroten" beogen we de volgende resultaten te behalen: - Minimaal 20 jongeren bereiken en betrekken bij de workshop en training. - Minimaal 80% van de deelnemende jongeren geeft aan dat hun digitale kennis is verbeterd en dat ze zich zelfverzekerder voelen in het gebruik van digitale technologieën. - Minimaal 30% van de deelnemende jongeren geeft aan meer interesse te hebben in technologie gerelateerde opleidingen of beroepen.
Coderdojo Breda
Wed, Oct 11, 2023 12:00 AM

CoderDojo Breda heeft als ambitie kinderen te leren programmeren, zo zijn ze beter voorbereid op hun toekomst.

Naast het leren programmeren, ontmoeten deelnemers ook anderen like-minded mensen. CoderDojo maakt development en programmeren dankzij die combinatie een leuke, sociale en fun ervaring!

Workshop programmeren en kunstmatige intelligentie
Thu, Oct 19, 2023 10:00 AM

Stichting AI4kids geeft interactieve workshops over data en kunstmatige intelligentie met het doel een brede groep kinderen te inspireren. De workshops die wij geven zijn voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud.

Tijdens deze gratis workshop behandelen we de thema's persoonlijke data, aanbevelingssystemen en algoritmen. Zo leren de kids hoe TikTok bepaalt wat het volgende filmpje is dat je ziet en dat een algoritme helemaal niet zo ingewikkeld is als het klinkt! Ook is het doel dat de kids kritisch leren nadenken over de technologie die steeds vaker in ons leven voorkomt.