Spievajme so Scratchom

From Tuesday, October 11, 2022 12:00 AM
to Sunday, October 23, 2022 11:30 PM

UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Open online activity

lubomir.snajder@upjs.sk

Slovak

Jesenná 5, 040 01, Košice I, Košice, SVK

Hlavným zámerom aktivity je vytvoriť a na Scratch cloude publikovať zbierku hudobných projektov naprogramovaných v Scratchi žiakmi a učiteľmi zo zúčastnených škôl. Žiaci a učitelia naprogramujú svoje hudobné projekty a publikujú ich na Scratch cloude v štúdiu Spievajme so Scratchom https://scratch.mit.edu/studios/32202418. Dňa 11. 10. 2022 v čase 16:00-17:00 zorganizujeme online tutoriál prostredníctvom BBB k tvorbe hudobných projektov v jazyku Scratch na adrese https://bbb.science.upjs.sk/b/lub-n6c-zzz. Viac informácii o tejto aktivite nájdete na adrese https://sound.ics.upjs.sk/2022/.

    Primary school Secondary school Higher Education Post graduate students Teachers
    Playful coding activities Art and creativity Visual/Block programming Promoting diversity

Nearby upcoming activities:

Programovanie hrou
Mon, Oct 2, 2023 8:00 AM

Žiaci naprogramovali v prostredí scratch hry pre žiakov základných škôl v Bardejovskom okrese , ktoré si zahrajú na DOD na našej škole.

Naprogramovaná zoznamka
Fri, Oct 13, 2023 8:00 AM

Každý hráč si naprogramuje v prostredí www.makecode.mocrobit.org svoju menovku, krátku charakteristiku a pripojí obľubenú melódiu. Program nahrá do micro:bitu a prezdieľa do pripraveného dokumentu, kde pripojí svojho avatara. Dokument zdieľame do partnerských krajín, kde vyriešia danú menovku. Tak sa zoznámujeme navzájom programovaním a zabaváme sa.

ROBOT TURISTA- programovanie bez počítača
Tue, Sep 26, 2023 12:00 AM

Aktivita programovania bez počítača. Navigácia robota turistu pomocou šípok a pokynov, aby sme mu ukázali poklady nášho regiónu. Aktivita pre dvojicu žiakov, kde jeden je robot a druhý programuje a vysiela pokyny.