Προγραμματίζω με τον Colby

From Monday, October 10, 2022 12:00 AM
to Friday, December 23, 2022 12:00 AM

Δημοτικό Σχολείο Αφρατίου

Open in-person activity

Greek

Αφράτι, 34100

Οι μαθητές προγραμματίζουν το ρομπότ δαπέδου Colby ανάλογα με τις δραστηριότητες που τους έχουν δοθεί π.χ. αφήγηση παραμυθιού, ταξίδι στο διάστημα, ο Αη - Βασίλης μοιράζει τα δώρα κ.α.

    Primary school
    Basic programming concepts Robotics Unplugged activities Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Ο προγραμματισμός στο περιβάλλον "ΓΛΩΣΣΑ"
Mon, Sep 11, 2023 12:00 AM

Ο προγραμματισμός στο περιβάλλον "ΓΛΩΣΣΑ"

We Code for a Sustainable World
Mon, Oct 17, 2022 8:30 AM

With this coding activity, we aim to use students' coding skills to support sustainability. A sustainable life is very important to protect our world. We can use technology positively and efficiently to support this. We organize this event to increase our students' awareness of sustainability and to develop their computational thinking skills at the same time. 

Προγραμματίζω στο περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας"
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Οι μαθητές της Β΄τάξης Λυκείου μαθαίνουν να προγραμματίζουν, αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και εξοικειώνονται με τις βασικές προγραμματιστικές δομές αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας".