iCREAte & programmeerlessen

From Friday, October 7, 2022 1:00 PM
to Friday, June 30, 2023 12:00 PM

Sint-Bernardusinstituut Knokke-Heist

Invite-only in-person activity

Dutch

Sint-Bernardusinstituut SO, Sportlaan 4, 8300, Knokke-Heist, Knokke, BEL

Middagactiviteit 'iCREAte'

Tijdens de CodeWeek wordt de nieuwe middagactiviteit iCREAte gelanceerd. Tijdens deze wekelijkse sessies kunnen alle leerlingen en collega's vrijwillig deelnemen aan activiteiten en uitdagingen waarbij ICT, programmeren en creativiteit hand in hand gaan.

Programmeerlessen

In het vak ICT wordt er zowel unplugged als plugged geprogrammeerd. Onder andere Sphero BOLT robotjes worden via de iPads van de leerlingen aangestuurd en geprogrammeerd. Dit vormt de basis voor verschillende lesblokken programmeren doorheen het schooljaar.

http://www.sibe.be

    Secondary school
    Basic programming concepts Other Unplugged activities Playful coding activities Visual/Block programming Augmented reality

Nearby upcoming activities:

Fizzual bootcamps - Workshop Blockchain
Mon, Sep 4, 2023 6:00 PM
Onderwijsongelijkheid blijft een grote uitdaging in Vlaanderen. Ondanks de stappen die vooruit zijn gezet, zijn jongeren met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs. De voorbij jaren zijn de jeugdwerkorganisaties met aandacht voor jongeren met een migratieachtergrond die STEM-initiatieven promoten sterk gegroeid in Vlaanderen en Brussel. Vanuit ons netwerk zijn de signalen van de jongeren opgevangen rond vragen en interesse naar IT-opleidingen en nieuwe technologieën (vaak zijn dit thema’s uit hun leefwereld, nl. AI en blockchain (crypto &NFT’s)). Vandaag de dag is het aanbod van pedagogisch verantwoorde begeleiding en informatie rond deze thematiek beperkt en hebben vele van deze jongeren geen persoonlijk netwerk die hen hierover bekwaam kan begeleiden/informeren. Het gevolg is dan ook dat een deel van deze jongeren zelf op zoektocht gaat en begint te experimenteren met deze technologieën zonder gedegen kennis of begeleidend kader. Vaak is het resultaat hiervan dat deze jongeren zich de materie niet eigen kunnen maken en de initiële interesse verliezen, wat een gemiste kans is om deze jongeren over IT te enthousiasmeren. Fizzual voorziet een bootcamp met een reeks van workshopssessies waar jongeren op een laagdrempelig wijze kennismaken met en leren over nieuwe technologieën als blockchain, NFT en AI-images. Deze workshopsessies zijn zowel theoretisch als praktisch van aard. Door middel van de didactiek van breakout-sessies zorgen we ervoor dat deze sessies een meer groepsdynamisch en interactief karakter hebben dan de typische klassikale setting. Tijdens de bootcamps worden er collaboratief taken uitgevoerd in groepjes en waarbij elke bootcamp wordt afgesloten met een opdracht naar keuze. Tussen 1 september en 31 oktober organiseren wij 4 bootcamps. De bootcamps worden georganiseerd in samenwerking met LEVL vzw. In de workshop Blockchain worden de basisprincipes en eigenschappen van blockchaintechnologie toegelicht, real life user cases en de beperkingen van blockchain worden getoond. De deelnemers vormen duo-teams die met elkaar concurreren om punten te winnen d.m.v. het oplossen van opzoek en quizvragen. We sluiten de sessie af met een toelichting van een IT-professional of student hoger onderwijs (rolmodel met migratieachtergrond) die met de deelnemers in gesprek gaat. Het doel is om de perceptie over de IT(-sector), die vaak verkeerd is en waardoor jongeren zich laten afschrikken, te veranderen bij de deelnemers.
Fizzual bootcamps - Workshop Story Telling
Tue, Sep 26, 2023 6:00 PM
Onderwijsongelijkheid blijft een grote uitdaging in Vlaanderen. Ondanks de stappen die vooruit zijn gezet, zijn jongeren met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs. De voorbij jaren zijn de jeugdwerkorganisaties met aandacht voor jongeren met een migratieachtergrond die STEM-initiatieven promoten sterk gegroeid in Vlaanderen en Brussel. Vanuit ons netwerk zijn de signalen van de jongeren opgevangen rond vragen en interesse naar IT-opleidingen en nieuwe technologieën (vaak zijn dit thema’s uit hun leefwereld, nl. AI en blockchain (crypto &NFT’s)). Vandaag de dag is het aanbod van pedagogisch verantwoorde begeleiding en informatie rond deze thematiek beperkt en hebben vele van deze jongeren geen persoonlijk netwerk die hen hierover bekwaam kan begeleiden/informeren. Het gevolg is dan ook dat een deel van deze jongeren zelf op zoektocht gaat en begint te experimenteren met deze technologieën zonder gedegen kennis of begeleidend kader. Vaak is het resultaat hiervan dat deze jongeren zich de materie niet eigen kunnen maken en de initiële interesse verliezen, wat een gemiste kans is om deze jongeren over IT te enthousiasmeren. Fizzual voorziet een bootcamp met een reeks van workshopssessies waar jongeren op een laagdrempelig wijze kennismaken met en leren over nieuwe technologieën als blockchain, NFT en AI-images. Deze workshopsessies zijn zowel theoretisch als praktisch van aard. Door middel van de didactiek van breakout-sessies zorgen we ervoor dat deze sessies een meer groepsdynamisch en interactief karakter hebben dan de typische klassikale setting. Tijdens de bootcamps worden er collaboratief taken uitgevoerd in groepjes en waarbij elke bootcamp wordt afgesloten met een opdracht naar keuze. Tussen 1 september en 31 oktober organiseren wij 4 bootcamps. De bootcamps worden georganiseerd in samenwerking met LEVL vzw. De workshop Story Telling bestaat ui twee delen. In het eerste deel leren we meer over AI-bewerking voor het bewerken van beelden en maken we meer creatievere en geavanceerde bewerkingen. De deelnemers wordt gevraagd een concept in beeld uit te werken. We leren in dit deel ook aan de deelnemers hoe je een NFT maakt en deze op een blockchain plaatst. In het tweede deel wordt de focus gelegd op het aanleren van presentatietechnieken voor het geven van een pitch, waarna ze aan het einde van de bootcamp hun NFT aan een jury voorstellen.
Fizzual bootcamps - Workshop Digital Content
Wed, Sep 13, 2023 6:00 PM
Onderwijsongelijkheid blijft een grote uitdaging in Vlaanderen. Ondanks de stappen die vooruit zijn gezet, zijn jongeren met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs. De voorbij jaren zijn de jeugdwerkorganisaties met aandacht voor jongeren met een migratieachtergrond die STEM-initiatieven promoten sterk gegroeid in Vlaanderen en Brussel. Vanuit ons netwerk zijn de signalen van de jongeren opgevangen rond vragen en interesse naar IT-opleidingen en nieuwe technologieën (vaak zijn dit thema’s uit hun leefwereld, nl. AI en blockchain (crypto &NFT’s)). Vandaag de dag is het aanbod van pedagogisch verantwoorde begeleiding en informatie rond deze thematiek beperkt en hebben vele van deze jongeren geen persoonlijk netwerk die hen hierover bekwaam kan begeleiden/informeren. Het gevolg is dan ook dat een deel van deze jongeren zelf op zoektocht gaat en begint te experimenteren met deze technologieën zonder gedegen kennis of begeleidend kader. Vaak is het resultaat hiervan dat deze jongeren zich de materie niet eigen kunnen maken en de initiële interesse verliezen, wat een gemiste kans is om deze jongeren over IT te enthousiasmeren. Fizzual voorziet een bootcamp met een reeks van workshopssessies waar jongeren op een laagdrempelig wijze kennismaken met en leren over nieuwe technologieën als blockchain, NFT en AI-images. Deze workshopsessies zijn zowel theoretisch als praktisch van aard. Door middel van de didactiek van breakout-sessies zorgen we ervoor dat deze sessies een meer groepsdynamisch en interactief karakter hebben dan de typische klassikale setting. Tijdens de bootcamps worden er collaboratief taken uitgevoerd in groepjes en waarbij elke bootcamp wordt afgesloten met een opdracht naar keuze. Tussen 1 september en 31 oktober organiseren wij 4 bootcamps. De bootcamps worden georganiseerd in samenwerking met LEVL vzw. De workshop Digital Content focust zich op het verwerven van twee vaardigheden, nl. gebruik van systeemcamera en gebruik van een (AI) tekst-naar-beeldgenerator. Eerst wordt de basis van het gebruik van een systeemcamera aangeleerd: gebruik van prime en zoomlens & basisconcepten als shutterspeed (sluitertijd), aperture (diafragma) & ISO. Hierna leren de deelnemers gebruik maken van een tekst-naar-beeldgenerator waarmee deelnemers AI-beelden kunnen maken. De teams beginnen de werking van de tekst-naar-beeldgenerator (prompt engineering) te leren door middel van het proberen recreëren van hun initiële portretfoto’s