4ο Δημοτικό Ναυπλίου - Προγραμματίζουμε για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα

From Monday, October 10, 2022 12:00 AM
to Friday, October 21, 2022 12:00 AM

4o Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου - Κωνσταντινίδου Νίκη

Open in-person activity

Greek

Νάιλς, 211 00, Ναύπλιο

Ε-Στ Τάξη Δημοτικού: Δημιουργούμε στο scratch κινούμενα γράμματα! Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα κινούμενο μήνυμα ή μπορεί να είναι το όνομά τους, ένας χαιρετισμός από τον τόπο τους με το πρόγραμμα scratch.

Γ-Δ Τάξη Δημοτικού: Προγραμματίζω με το kids first coding. Το robot κινείται πάνω στην πίστα της ανακύκλωσης χρησιμοποιώντας τα βελάκια και  οι μαθητές συλλέγουν ανακυκλώσιμα υλικά.  Κερδίζει η ομάδα που έχει μαζέψει τα περισσσότερα ανακυκλώσιμα υλικά 

Α-Β Τάξη Δημοτικού: Προγραμματίζω χορεύοντας. Μέσα από απλές εντολές που είναι εκτυπωμένες στο χαρτί, οι μαθητές προγραμματίζουν τους συμμαθητές τους για να χορέψουμε όλοι μαζί και να μάθουμε την αξία του προγραμματισμού.

    Primary school
    Basic programming concepts Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Διαθεματική ενσωμάτωση δράσεων κώδικα στα Γλωσσικά μαθήματα
Wed, Apr 10, 2024 6:00 PM

Kατά τη διάρκεια του online training στις 10 Απριλίου 2024, θα παρουσιαστεί η διαθεματική προσέγγιση διδακτικών αντικειμένων δημοτικού σχολείου μέσα από δραστηριότητες κώδικα και προγραμματισμού. Θα παρουσιαστούν δραστηριότητες  στις οποίες τα παιδιά θα μπορούν να ασκηθούν στην ορθογραφία και τη σωστή χρήση λέξεων, στην εφαρμογή γραμματικών φαινόμενων καθώς και την παραγωγή γραπτού λόγου με τη βοήθεια μικρών ρομποτικών συσκευών. Οι δάσκαλοι που θα συμμετέχουν στη δράση θα καρφιτσώσουν τις δραστηριότητές τους στο παρακάτω padlet, https://padlet.com/32dimtablet7_/m-ai-tvd0d65zu23l9ujl.

Απόδραση από τον κήπο
Mon, Apr 15, 2024 12:00 AM

Προγραμματίζουμε τη Bee-Bot να αποφύγει εμπόδια που αντιπροσωπεύουν λουλούδια ή έντομα για να αποδράσει από έναν κήπο.O κήπος αποτυπώνεται σε μια πίστα -χαλάκι ΒΕΕΒΟΤ. Αυτή η δραστηριότητα δημιουργήθηκε ως μέρος του  EU Code Week Local Training που διοργανώνεται από τους  επικεφαλής Leading Teachers   της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα στην Αθήνα.

Προγραμματίζω στο περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας"
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Οι μαθητές της Β΄τάξης Λυκείου μαθαίνουν να προγραμματίζουν, αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και εξοικειώνονται με τις βασικές προγραμματιστικές δομές αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας".