Τα χρώματα του ουράνιου τόξου

From Monday, October 17, 2022 12:00 AM
to Friday, October 21, 2022 12:00 AM

15ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς

Open in-person activity

Greek

Θεσσαλονίκη

Τα παιδιά κατασκευάζουν ένα πλέγμα στο πάτωμα με 16 τετράγωνα. Στόχος τους είναι να οδηγήσουν ένα ζωάκι να μαζέψει τα χρώματα που έχασε το ουράνιο τόξο ώστε το τελευταίο να ξαναβρεί τη λάμψη του. Η δραστηριότητα είναι  unplugged χωρίς την παρουσία ρομπότ. Τα παιδιά με τη βοήθεια καρτών πλοήγησης θα δημιουργήσουν τη διαδρομή που θα οδηγήσει το ζωάκι στη συλλογή όλων των χρωμάτων που υπάρχουν στο επιδαπέδιο πλέγμα.

    Pre-primary education
    Unplugged activities

Nearby upcoming activities:

Eco Team
Mon, Oct 9, 2023 12:00 AM

32o Nηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Στα πλαίσια της προετοιμασίας έναρξης του eTwinning προγράμματος Eco Team

#ecoteametwinning2023-2024

θα ετοιμάσουμε pixel art δραστηριότητες με ανακυκλώσιμα υλικά και θα σχηματίσουμε το logo του προγράμματος.

Aκόμη θα δημιουργήσουμε με pixel art τις οικολογικές ανησυχίες μας.

Επιπλέον θα εισάγουμε στην καθημερινότητα της τάξης το ρoμποτάκι bee bot και θα το προγραμματίσουμε να αναζητήσει σε επιτραπέζιο χάρτη τις χώρες των εταίρων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

As part of the preparation for the start of the eTwinning program Eco Team we will prepare pixel art activities with recyclable materials and form the logo of the program.

We will also create our ecological concerns with pixel art.

In addition, we will introduce the robot bee bot into the everyday life of the class and program it to search on a table map for the countries of the partners that will participate in the program.

Code and Play
Mon, Oct 16, 2023 8:30 AM

Workshop Introduction to basic programming concepts using Code.org, CodeMonkey and Run Marco! for 1st, 2nd, 3rd & 4th Grade Students.

This activity is part of a collaboration between Computer Science teachers in Lasallian schools of Greece in order to promote coding. You are welcome to join us!

CodeMonkey...Juniors!
Mon, Oct 16, 2023 8:30 AM

Workshop Introduction to basic programming concepts using CodeMonkeyJr. app for Kindergarten Students.

This activity is part of a collaboration between Computer Science teachers in Lasallian schools of Greece in order to promote coding. You are welcome to join us!