Τα χρώματα του ουράνιου τόξου

From Monday, October 17, 2022 12:00 AM
to Friday, October 21, 2022 12:00 AM

15ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς

Open in-person activity

Greek

Θεσσαλονίκη

Τα παιδιά κατασκευάζουν ένα πλέγμα στο πάτωμα με 16 τετράγωνα. Στόχος τους είναι να οδηγήσουν ένα ζωάκι να μαζέψει τα χρώματα που έχασε το ουράνιο τόξο ώστε το τελευταίο να ξαναβρεί τη λάμψη του. Η δραστηριότητα είναι  unplugged χωρίς την παρουσία ρομπότ. Τα παιδιά με τη βοήθεια καρτών πλοήγησης θα δημιουργήσουν τη διαδρομή που θα οδηγήσει το ζωάκι στη συλλογή όλων των χρωμάτων που υπάρχουν στο επιδαπέδιο πλέγμα.

    Pre-primary education
    Unplugged activities

Nearby upcoming activities:

Μικροί και μεγάλοι εν προγραμματιστική δράσει 2022
Tue, Sep 20, 2022 8:00 AM

Στο διάστημα 20 Σεπτεμβρίου-21 Δεκεμβρίου οι μαθητές όλων των τμημάτων του σχολείου θα εμπλακούν σε προγραμματιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ανάπτυξης υπολογιστικής σκέψης/ Between 20 of September and 21 of December, all the students in our school will be involved in programmaing and computational thinking activities:

Α-Β τάξη: Unplugged δραστηριότητες, όπως ο CodyRoby ή τα "Χάρτινα Ρομποτάκια" . Υλοποίηση δραστηριότητων στην "Ώρα του Κώδικα:

https://studio.code.org/s/course1

Γ-Δ  τάξη: Υλοποίηση δραστηριοτήτων στην ώρα του κώδικα:

https://studio.code.org/s/course2

Δραστηριότητες, "κωδικόποίησης", ζωηγραφική με "ψηφίδες". 

Υλοποίηση μιας μικρής διαδραστικής ιστορίας στο περιβάλλον Scratch.

Ε-ΣΤ τάξη: Υλοποίηση δραστηριοτήτων στην ώρα του κώδικα: https://studio.code.org/s/course3

Χρήση αλγόριθμου για την επίλυση του κύβου του Ρούμπικ

Υλοποίηση της δραστηριότητας "Ανάπτυξη της λογικής των μαθηματικών για το δημοτικό" του Miles Berry 

Υλοποίηση παιχνιδιού στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σε όλες τις τάξεις θα γίνουν προσαρμοσμένες δραστητιότητες μέσα από παιχνίδια για επιμέρους ικανότητες και δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (πχ παιχνίδια για την εξεύρεση κάποιου μοτίβο). 

Go Coders Go
Thu, Sep 29, 2022 12:00 AM

Όλες οι τάξεις του σχολείου μας θα εμπλακούν σε δραστηριότητες προγραμματισμού και ανάπτυξης υπολογιστικής σκέψης, κατάλληλες για την ηλικία τους και τις γνωστικές τους δυνατότητες.

 

All the students (ages 6-12) in our school will be involved in programming and computational thinking activities, appropriate to their age and cognitive abilities. 

 

A and B classes: Paper Bots, Hour of Code, motivo recognition activities.

 

C and D classes: Pixel Painting, Hour of Code, creating a short story with Scratch.

E and F classes: Hour of Code, creating a game with Scratch, programming Arduino microcontroller with blocks.

ELMER'S CODE
Sat, Oct 8, 2022 12:00 AM

Ζητάμε από τους μαθητές μας να δημιουργήσουν έναν χρωματιστό κώδικα, να ανταλλάξουν τους κώδικες μεταξύ τους , να τους σπάσουν και να χρωματίσουν τον ΈΛΜΕΡ.

Μέσα από παιχνιώδεις δραστηριότητες οι μαθητές μας, θα μάθουν να δημιουργούν τους δικούς τους κώδικες και να αποκωδικοποιούν τους κώδικες των συμμαθητών διασκεδάζοντας με δραστηριότητες προγραμματισμού υπο την μορφή παιχνιδιού με δημιουργικότητα μέσα από την τέχνη, προκειμένου να φιλοτεχνήσουν και να διασκεδάσουν με τον ΕΛΜΕΡ.