Microbit Practice

From Sunday, October 9, 2022 8:00 AM
to Tuesday, January 31, 2023 12:00 AM

Judith Dugo/INS Joaquim Rubió i ORs

Invite-only in-person activity

jdugo@rubioiors.com

Spanish

Carrer de Pau Claris, 4, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Espanya

We are introducing the Microbit to our students, in order to introduce them to basic pyton programming skills. 

    Secondary school
    Basic programming concepts Robotics

Nearby upcoming activities:

A programar! (taller de robótica)
Tue, Oct 4, 2022 9:00 AM

Desde P5 hasta 6° de primaria hacemos talleres de robótica para trabajar el pensamiento computacional y acercar a nuestro alumnado al mundo de la programación. 

Usamos diferentes recursos, gradados en función del nivell del grupo y adaptándonos a las aptitudes de los alumnos.

Robotica Can Llong
Sun, Sep 25, 2022 9:00 AM

Durant el curs escolar 22-23 els alumnes de l'Escola de Can Llong, des d'EI-3 fins a sisè de Primària, realitzen setmanalment una sessió de Robòtica Educativa inclosa en la Programació d'Aula i relacionada amb les Competencies Específiques treballades.

De forma graduada i seqüenciada tenim com a objectiu del Projecte formar als nostres alumnes des de l'inici de la seva escolaritat en el Pensament Computacional i la introducció a codificació bàsica com a suport competencial per a l'aprenentatge de les STEAM com a eines i recursos en els procesos de formulació de problemes, lògica i abstracció.

Les propostes de materials canvien trimestralment entre un ampli ventall d'ofertes: des de les Beebot i Bluebot, passant per Makey Makey, CODE, Scratch, Lego... fins arribar a Makeblock, VR, Micro:bit, disseny i impressió 3D... entre molts altres recursos.

Robotica Can Llong
Sun, Sep 25, 2022 9:00 AM

Durant el curs escolar 22-23 els alumnes de l'Escola de Can Llong, des d'EI-3 fins a sisè de Primària, realitzen setmanalment una sessió de Robòtica Educativa inclosa en la Programació d'Aula i relacionada amb les Competencies Específiques treballades.

De forma graduada i seqüenciada tenim com a objectiu del Projecte formar als nostres alumnes des de l'inici de la seva escolaritat en el Pensament Computacional i la introducció a codificació bàsica com a suport competencial per a l'aprenentatge de les STEAM com a eines i recursos en els procesos de formulació de problemes, lògica i abstracció.

Les propostes de materials canvien trimestralment entre un ampli ventall d'ofertes: des de les Beebot i Bluebot, passant per Makey Makey, CODE, Scratch, Lego... fins arribar a Makeblock, VR, Micro:bit, disseny i impressió 3D... entre molts altres recursos.